Transcenderea diferentelor prin intermediul unui limbaj unificator