Templul din Chile: promovarea unei relații armonioase cu lumea naturală