Școli

Mai multe informații la Email: scoaladevararomania@gmail.com

Școala de vară

Școala de vară Bahá’í 2021

Tema școlii: Urmând Exemplul Perfect, ‘Abdu’l-Bahá

25-29 august 2021, Complex Clăbucet, Predeal

Programul Școlii de Vară dedicat iubitului Dascăl cuprinde momente devoționale muzicale, studiu și aprofundare, ateliere despre viața și scrierile lui ‘Abdu’l- Bahá, seri de povești și prezentări artistice, precum și un seminar zilnic despre căsătorie și viața de familie.Programul este construit pe baza următoarelor materiale: Cartea 8 (,,Legământul lui Bahá’u’lláh”) în special prima unitate, ce se concentrează asupra perioadei Înălțării lui Bahá’u’lláh, încercând să exploreze semnificația rangului lui ‘Abdu’l-Bahá, Succesorul Său ales și Interpretul Învățăturilor Sale, Cartea 2 a Institutului (,,Să ne începem servirea” ) și cartea lui Shoghi Effendi ,,Dumnezeu trece pe lângă noi.”
Copiii și juniorii se vor putea bucura de un program dedicat lor.

Înscrieți-vă cât mai repede pentru a vă putea rezerva locul accesând formularul online aici sau contactând Comitetul Școlii de vară la scoaladevararomania@gmail.com. Se accepta tichetele de vacanta: SODEXO si EDENRED.

Cont transfer bancar:
Beneficiar: Asociatia Religioasa Comunitatea Bahá’i din Romania
CIF 5368721
Banca : Raiffeisen Bank S.A.
Cont lei: RO52 RZBR 0000 0600 0769 4176
Adresa : Bd. Gh. Magheru nr.27, et.3, ap.24, Bucuresti

Despre Școlile de Vară Bahá’í:

Păzitorul îndeamnă toţi credincioşii să persevereze în efortul lor pentru înălţarea standardului, atât intelectual cât şi spiritual, al Şcolii de Vară şi pentru a-i spori prestigiul în ochii prietenilor, şi a publicului ne-bahá’í din exterior. Instituţia Şcolii de Vară constituie o parte vitală şi inseparabilă în campania de propovăduire, şi ca atare, trebuie să i se acorde întreaga importanţă pe care o merită în planurile de propovăduire şi în activităţile credincioşilor. Trebuie organizată într-un asemenea mod prin care să atragă atenţia căutătorilor în Cauză şi astfel să devină un mijloc eficient pentru propovăduire. De asemenea, trebuie să acorde credincioşilor oportunitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele despre învăţături, prin cuvântări şi discuţii şi prin mijloace de viaţă de comunitate intensă. 

Obligaţia de a preda învăţătura este în primul rând o răspundere a credincioşilor tineri. Întreaga lor pregătire trebuie, deci, în aşa fel dirijată încât să-i facă învăţători competenţi. Tocmai în acest scop, Școlile de Vară Bahá’í, constituind baza pe care vor fi înfiinţate viitoarele universităţi Bahá’í ar trebui să fie asiduu frecventate de tinerii credincioşi.

Scopul de bază al tuturor Şcolilor Bahá’í de Vară, fie din Est sau Vest, este de a da credincioşilor oportunitatea de a se familiariza, nu numai prin studiu dar prin colaborare din toată inima şi activă în diferite activităţi baha’i, cu principiile fundamentale ale Administraţiei, împuternicindu-i astfel să devină promotori eficienţi şi capabili ai Cauzei. Predarea Administraţiei este, aşadar, o trăsătură indispensabilă a fiecărei Şcoli de Vară Bahá’í şi semnificaţia ei specială poate fi mai bine înţeleasă dacă realizăm imensa nevoie a fiecărui credincios de astăzi de a avea o înţelegere mai adecvată a principiilor sociale şi legilor Credinţei. Acum, când Cauza trece prin unele dintre cele mai dificile etape ale dezvoltării ei, prietenii trebuie să se echipeze cu cunoştinţele necesare ale Administraţiei.

  La fel de remarcabil, ca şi factor în evoluţia Ordinii Administrative, a fost progresul remarcabil dobândit de instituţia Şcolilor de Vară înfiinţată pentru a cultiva spiritul de prietenie într-o atmosferă distinctă bahá’í, pentru a permite instruirea necesară a propovăduitorilor bahá’í, pentru a oferi facilităţi pentru studiul istoriei şi învăţăturilor Credinţei şi pentru o înţelegere mai bună a relaţiei sale cu alte religii şi cu societatea în general. Prin studiul intensiv al Scrierilor Sfine baha’i şi a istoriei de la începuturi a Credinţei, prin organizarea cursurilor despre învăţăturile şi istoria Islamului, prin conferinţe pentru promovarea prieteniei inter-rasiale; prin cursuri desemnate pentru a familiariza participanţii cu procesele Ordinii Administrative Bahá’í, prin sesiuni speciale dedicate educaţiei tinerilor şi copiilor, prin clase de vorbire în public; prin lecturi despre religie comparată, prin discuţii de grup asupra diverselor aspecte ale Credinţei; prin înfiinţarea de biblioteci; prin predarea la clasă; prin cursuri de etică bahá’í şi despre America Latină; prin introducerea sesiunilor şcolilor de iarnă; prin forumul şi întâlnirile devoţionale; prin piese de teatru şi concursuri; prin picnicuri şi alte activităţi recreaţionale, aceste şcoli, deschise bahá’ílor şi ne-bahá’ílor deopotrivă, promit să se transforme în universităţi bahá’í ale viitorului. (Shoghi Effendi, Unrestrained as the Wind, pp. 83-84, scrisă în numele său)

Ca inspirație în ce privește natura și scopul spiritual al unei Școli de Vară Bahá`í , am sustras mai jos câteva idei din scrisorile Păzitorului și ale Casei Universale a Dreptății:

  • Școala de vară aduce la lumină talentele nebănuite ale prietenilor, contribuind la actul divin de a scoate la iveală capacitățile latente ale umanității.
  • Școala de vară oferă șansa prietenilor din diverse localități să vină împreună și să împărtășească viziunile lor asupra diferitelor probleme ale Cauzei și de asemenea să atragă noi suflete către spiritul și învățăturile Credinței.
  • Nu doar cunoștințele prietenilor despre Scrieri se vor adânci, dar și unitatea Cauzei va fi întărită și munca de propovăduirea accentuată. Speranța este ca cei care a fost antrenați la Școala de vară să continue munca în localitățile diferite din care au venit.
  • Adevăratul scop al școlilor de vară este de a aprofunda înțelegerea și cunoștințele prietenilor, cuvântările sunt esențiale pentru a da o imagine asupra unui anumit subiect dar nu este suficient să avem o imagine, prietenii trebuie să-și aprofundeze cunoașterea și aceasta se poate atinge dacă alături de cuvântări au loc și ateliere de studiu și seminare organizate de același invitat-vorbitor.
  • Cât mai mulți credincioși și prieteni trebuie încurajați să participe și atmosfera să aibă un caracter distinctiv Bahá`í, iar nivelul discuțiilor și standardul studiilor să fie mereu la înălțime.
  • Standardul intelectual și spiritual al Școlii de Vară și prestigiul ei trebuie să crească în ochii prietenilor și în general în ochii comunității pe larg.
  • Programul să fie variat și cât mai interesant și să combine partea devoțională cu cea de studiu și cea de recreere. Prin combinarea armonioasă a acestor trei elemente, Școala de Vară poate aduce rezultate benefice și să-și îndeplinească funcția de a aprofunda prietenii, a stimula zelul și a cultiva spiritul de prietenie între credincioși în fiecare comunitate.
  • În urma Școlii de Vară, fiecare dintre participanți va dobândi beneficii intelectuale și spirituale și va căpăta un entuziasm reînnoit pentru servire, va deveni capabil să muncească cu determinare și vigoare, câștigând admirația celorlaltor prieteni, vor fi stimulați a atinge grade mai înalte de consacrare în serviciul Cauzei.

Școala de Vară este și un instrument pentru antrenarea sau consolidarea noilor Bahá`í, care din păcate uneori sunt neglijați, mai ales dacă locuiesc în zone izolate. (rezumat de idei alcătuit pe baza documentului  http://bahai library.com/compilation_centers_bahai_learning