În toată lumea (în orașe și sate), juniori și tineri învață cum să contribuie la îmbunătățirea societății.

Fiecare generație… are ocazia de a contribui la destinul omenirii, ocazie unică în timpul vieții. Pentru generația actuală a sosit momentul să reflecteze, să se implice, să se formeze pentru o viață în serviciul umanității pentru care binecuvântările vor curge din abundență.” dintr-o scrisoare adresată tinerilor de către Casa Universală a Dreptății.

Prin activități inițiate și îndrumate de comunitatea Bahá’í, tinerii se întâlnesc cu regularitate pentru a explora teme și întrebări caracteristice perioadei tinereții, pentru a-și dezvolta simțul responsabilității față de construirea comunității și pentru a-și consolida înțelegerea importanței credinței și tenacității într-o viață dedicată servirii umanității. Cu spiritul vibrând și cu hotărâre, tineri din toate mediile, angajați în aceste activități, își construiesc propria capacitate de a răspunde cu înțelepciune, curaj și smerenie tulburărilor cu care se confruntă societatea în prezent.

Comunitatea Bahá’í derulează Programul de Împuternicire Spirituală pentru Tineri pentru a răspunde nevoilor juniorilor și tinerilor din întreaga lume. Programul urmărește dezvoltarea gândirii morale și canalizarea energiilor tinerilor între 11 și 14 ani, desfășurându-se în școli, centre comunitare și vecinătăți. Cei ce doresc să devină animatori sau voluntari în cadrul Programului pot beneficia de antrenare și îndrumare practică.
Împuternicirea morală și spirituală a juniorilor

La mijlocul anilor 1990, Biroul pentru Dezvoltare Socială și Economică (BDSE) a invitat un grup de persoane să analizeze experiența acumulată de comunitățile bahá’í în promovarea alfabetizării. În acest scop, au fost create proiecte-pilot de alfabetizare în mai multe țări. În consultările care au urmat, organizate pentru punerea în comun a observațiilor și pentru reflectarea asupra realizărilor, a devenit tot mai evident că juniorii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani au un idealism și o energie deosebite și arată o receptivitate aparte la programele care dezvoltă puterea de exprimare. Rezultatul acestor constatări a fost dezvoltarea programului de împuternicire morală și spirituală a juniorilor, care continuă să evolueze prin experiențele acumulate la nivel mondial. Pe lângă predarea mecanicilor simple ale cititului și scrisului, programul își propune să îi înzestreze pe tinerii din această grupă de vârstă cu capacitatea de a înțelege ceea ce citesc și de a își exprima gândurile limpede și elocvent. Accentul se pune pe necesitatea ca vorbele și gândurile pozitive să fie însoțite de fapte curate.

Programul se bazează pe convingerea că scurta și esențiala perioadă a primei adolescențe reprezintă un interval de tranziție în care tânărul își formează idei despre individ și societate ce îi modelează tot restul vieții. Deși, în unele concepții, adolescența este privită drept o perioadă întunecată, o etapă din viață plină de dificultăți și crize, comunitatea bahá’í îi consideră pe tineri protagoniști neprețuiți în construcția unei societăți mai bune. De aceea, programul urmărește să le deschidă juniorilor ochii asupra propriului lor potențial, să le dezvolte talentele și să le orienteze noile abilități către servirea omenirii. Programul este organizat în jurul conceptului de grup de juniori, care funcționează ca un mediu de sprijin reciproc pentru membrii săi. Călăuziți de tineri mai mari, cu rol de „animatori”, juniorii studiază materiale bazate pe concepte morale și spirituale, se implică în activități artistice și desfășoară acțiuni în serviciul comunității.

În prezent, programul se desfășoară în circa 165 de țări și implică peste 160.000 de juniori în peste 17.000 de grupuri. Pentru a veni în întâmpinarea cererii considerabile de care se bucură acest program în întreaga lume, a fost înființată pe toate continentele o rețea de centre pentru diseminarea învățării. Aceste centre, în număr de circa 60 în prezent, oferă instruire pentru coordonatorii programului și contribuie la sistematizarea și răspândirea cunoștințelor acumulate în diverse contexte.

Vocile tinerilor din întreaga lume

Cuvintele tinerilor participanți la program ne oferă o imagine a potențialului acestei grupe de vârstă – a altruismului, simțului dezvoltat al dreptății, setei de a învăța despre univers și dorinței de a deveni agenți ai schimbării pozitive în comunitățile lor. Comentarii ca cele de mai jos provin de la animatori și juniori de pe toate continentele:

„În satul meu sunt mulți fundamentaliști religioși și mulți care sunt mereu gata să intre în conflict. Se luptă între ei pentru lucruri mărunte. Unul crede că, dacă pune mâna pe o bucățică de pământ, aceea devine a lui… Și eu am avut niște pământ care mi s-a luat… După ce am văzut asta, mi-am spus: «Și dacă lucrurile nu ar mai sta așa? Ce-ar fi dacă s-ar instala unitatea și iubirea și dacă aceste gânduri de servire s-ar materializa?» Mă gândesc la cum să fac să se întâmple asta în sat. Pentru asta, vom avea nevoie să progresăm, așa că de ce să nu ajut eu satul să progreseze și să determine aceste schimbări? De atunci, lucrez în această direcție.”
„Cel mai rău lucru din sat este reprezentat de prejudecățile de castă. Oamenii au conflicte din cauza castei căreia îi aparțin. Mie mi se pare că trebuie să schimbăm aceste prejudecăți de castă urgent. Ar trebui să trăim laolaltă în unitate. Însă aici sunt conflicte din acest motiv…”

Comentariile de mai jos oferă o imagine a modului în care eforturile devotate ale tinerilor pot contribui la schimbări pozitive în societate:

„Vecinătatea aceasta s-a schimbat foarte mult. Viața este dificilă aici, chiar și pentru tineri. Înainte aveam multe găști și grupuri, însă acum avem ceva în comun chiar și cu cei pe care îi consideram inamici. Acum facem toți parte din grupurile de juniori.”
„Programul chiar a avut un impact semnificativ asupra vieții juniorilor și a întregii comunități. Dacă treceți azi prin sat, îi veți vedea pe juniori purtându-se foarte frumos… Chiar și acasă la ei, juniorii își ajută familiile să se consulte în mod adecvat, să evite bârfa și să păstreze unitatea familiei în orice moment. Ei încurajează o conduită corectă în toate. Viața spirituală a comunității s-a îmbunătățit semnificativ. Mulți părinți îmi spun că observă o diferență majoră între copiii mai mari, care nu au participat la program, și cei care participă. Dacă unui copil îi vine o idee, el se va consulta cu părinții săi, împărtășindu-le ideea și cerându-le părerea. Lucrul acesta a contribuit la unitatea în sânul familiilor. Membrii lor învață să se consulte și să își respecte unul altuia ideile.”

În unele locuri, programul de împuternicire spirituală a juniorilor a fost adoptat și de instituțiile de învățământ, care l-au pus la dispoziția elevilor lor pentru a contribui la împuternicirea morală a acestora și a le dezvolta capacitatea de a servi societatea. În Kiribati, unde Institutul Educațional Ootan Marawa oferă programul în școlile de Stat, un număr tot mai mare de profesori, directori și părinți au observat că participanții la program se exprimă mai clar, își îmbunătățesc rezultatele școlare și dau dovadă de o conduită mai corectă. Oficialități proeminente din educație au precizat că programul a dus la o scădere a ratei exmatriculărilor, precum și a numărului de cazuri în care elevii se angajează în public în activități dăunătoare precum consumul de alcool. Cu mai multe ocazii, membrii organizației au fost invitați să ia cuvântul la reuniuni oficiale organizate de Ministerul Educației despre importanța creării de medii pentru elevi în care se cultivă sprijinul reciproc și se susțin progresele școlare și transformările comportamentale.