Scopul cercurilor de studiu Bahá’í este de a oferi participanților cunoștințe, intuiții spirituale și mijloace care să îi ajute să contribuie la îmbunătățirea societății, începând cu propria vecinătate. Aceasta se realizează prin studiul sistematic al unor secvențe de cursuri bazate pe Scrierile Bahá’í, cursuri elaborate de Institutul Ruhi.

Prima dintre cele șapte cărți de studiu este intitulată „Reflecții asupra vieții spiritului”. Sunt examinate chestiuni spirituale precum rugăciunea, meditația, viața și moartea și dezvoltarea sufletului. Mai jos puteți găsi o scurtă descriere. Cercurile de studii se desfășoară peste tot și sunt deschise tuturor celor interesați. Oricine este invitat să se inspire din Scrierile Bahá’í și să beneficieze de perlele de înțelepciune și cunoștințele cuprinse în ele pentru a face față dificultăților vieții.

Cercurile de studiu se desfășoară într-o atmosferă înălțătoare astfel încât participanții să se simtă încurajați să devină agenți activi ai propriei dezvoltări spirituale. Rolul facilitatorului nu este de a împărtăși cunoștințe ci de a asigura derularea discuțiilor.

Prezentare secvența de cursuri:

În această prezentare sunt descrise conţinutul și viziunea succesiunii de cursuri oferite în prezent în întreaga lume de Institutele de Pregătire, extrase din site-ul Institutului Ruhi http://www.ruhi.org

Prima serie – cărțile de la 1 la 7 – este folositoare construirii capacităților individuale.

A doua serie – cărțile 8 – 10 până acum – este dedicată progresului comunității, dezvoltării acesteia în interconectarea ei cu instituțiile Credinței.

A treia serie de cărți se va adresa dezvoltării societății.

 

Pentru a vă înscrie, a afla mai multe informații sau a obține materiale și cărți contactați Echipele Regionale de Institut Sud și Vest:

ERI Sud: institut.sud@gmail.com

tel: 0723 710 680

ERI Vest: echipainstitutvest@gmail.com

tel: 0722 323 227

Cartea 1 Reflecții asupra vieții spiritului

Prima carte din secvenţa de cursuri se preocupă, în mare parte, de problema identităţii. Care este adevărata identitate a lui  „eu” în propoziția:  „Eu pășesc pe calea servirii”?

În carte sunt explorate trei aspecte ale identităţii, dintr-o perspectivă Bahá’í:  „realitatea existenţei mele este sufletul meu, care trece prin această lume ca să dobândească atributele de care are nevoie pentru o călătorie veşnică şi glorioasă spre Dumnezeu. Momentele mele cele mai preţuite sunt cele petrecute în comuniune cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este alimentația zilnică pe care sufletul meu trebuie să o primească în cazul în care este pe calea de a realiza scopul său exaltat. Una dintre preocupările mele principale în această viaţă este de a studia scrierile lui Bahá ‘u’ lláh, de a depune eforturi pentru a spori înţelegerea mea față de învăţăturile Sale, şi de a învăţa să le aplic în viaţa mea de zi cu zi şi cea a comunității.”

Cartea 2 Să ne începem servirea

Cartea 2 din secvența principală explorează natura unei căi de servire și modul în care urmează a fi străbătută.    O caracteristică esențială a vieții de comunitate este unitatea şi prietenia. A vizita oamenii în casele lor, familia şi prietenii, vecinii şi cunoscuţii — şi a vorbi cu ei despre teme centrale specifice existenţei spirituale şi sociale este primul act de servire conștient, efectuat de către cei implicați în construirea unor astfel de comunități. Cartea ajută participanții în a dobândi aptitudini şi abilități, cunoștințe şi calități necesare pentru a intra în conversații, cu alţii, care sunt înălțătoare pentru minte și spirit. De asemenea, participanții, reflectează asupra naturii bucuriei izvorâte din servire. Cartea are trei unități: „Bucuria propovăduirii”, „Teme de aprofundare” şi „Introducerea unor convingeri Bahá’í ”.

Cartea 3   Cum să predăm lecții pentru copii, Anul I

Al doilea act de servire propus de Institutul de Pregătire este în domeniul educației spirituale pentru copii. Educația pentru copii este esențială pentru transformarea societății. Cartea 3 se focalizează asupra câtorva dintre cunoștințele, îndemânările și calitățile necesare pentru aceia care doresc să intre în acest important câmp de servire. Prima unitate, „Câteva principii ale educației Bahá’í” , examinează pe scurt câteva principii și concepte inerente educației dintr-un punct de vedere bahá’i. Face acest lucru în contextul dezvoltării caracterului ca pregătire, pentru următoarea unitate: „Lecții pentru educație spirituală, anul 1”, care oferă un set de lecții cu intenția de a nutri dezvoltarea calităților spirituale ale copiilor. A treia unitate, „Susținerea lecțiilor pentru copii”, caută să dezvolte îndemânările și abilitățile necesare pentru a conduce o clasă, cu o măsură mare de iubire și înțelegere și, în același timp, cu disciplina necesară să creeze un mediu de învățare adecvat.

Curs ramnificat al Cărții 3 Cum să predăm lecții pentru copii, Anul II

Această carte, care construiește pe baza experienței câștigate în Cartea a 3-a în predarea lecțiilor pentru educație spirituală a copiilor, vizează pe cei interesați în împlinirea acestei căi de servire extrem de meritorie. Prezintă o oportunitate pentru participanți, de a reflecta asupra susținerii unei clase pentru copii și oferă lecții pentru anul 2, dintr-un program educațional, inspirat de Scrierile Bahá’i. De asemenea,  în carte este inclusă o colecție de cântece pentru folosirea ei în activitățile educaționale pentru copii.

Cursurile din acest domeniu al educației copiilor vor forma o ramură specializată în seria secvenței de cursuri ale Institutului Ruhi, care vor pregăti educatorii pentru clasele de educație spirituală pentru copii, pentru clasa a 2 a și pentru clasele superioare, și care vor deveni, progresiv, mai complexe. Se așteaptă ca, după ce ei termină această ramură specializată, să dobândească o cantitate suficientă de cunoștințe asupra domeniului educației, în general, precum și deprinderi suficient dezvoltate pentru planificarea lecțiilor și managementul claselor.

Curs ramnificat al Cărții 3 Cum să predăm lecții pentru copii, Anul III

Lecțiile sunt structurate într-o manieră similară celor din anul 2 și cuprind memorarea rugăciunilor, citate, cântece, povești, dramă și desen – deși unele elemente cresc progresiv în complexitate, solicitând o mai mare capacitate din partea învățătorilor. Ne referim în special la partea dedicată povestirii. Sunt incluse episoade istorice lungi care vor trebui să fie studiate, iar fiecare episod poate fi adaptat la nivelul de înțelegere al elevilor. Profesorii sunt încurajați să proiecteze jocuri de cooperare, piese de teatru care le vor permite studenților să învețe aceste lucruri din inimă. Totuși deși lecțiile se bazează pe sentimentul istoric al copiilor, ele nu au intenția de a detalia cronologiile  evenimentelor istorice ci doar de a le îmbunătăți înțelegerea temelor centrale.

Cartea 4 Manifestările Gemene

Cartea 4 din secvența principală revine asupra identității, asupra lui „eu” în propoziția: „Merg pe calea servirii”.  Istoria modelează mult identitatea indivizilor precum și a popoarelor. Unitatea a 2 a și a 3 a din carte sunt dedicate studiului vieții lui Bahá’u’lláh, autorul Credinței Bahá’í, și a predecesorului Său, Báb. În prima unitate, semnificația acestei Zile este examinată pe scurt. Capacitatea de a vedea clar evenimentele care caracterizează trecutul permit indivizilor să contribuie mai eficient în modelarea viitorului.

Cartea 5  Să descătușăm puterea juniorilor

Această carte ocupă un loc special în secvența cursurilor Institutului Ruhi. Potrivit  învățăturilor Bahá’í, un individ ajunge la vârsta de maturitate la 15 ani, atunci când îndatoririle morale şi spirituale devin obligatorii. Astfel, anii imediat dinaintea acestei vârste, au o semnificație specială. Acesta este momentul când conceptele fundamentale despre viața individuală și colectivă se formează în mintea unui adolescent care se luptă pentru a lăsa în urmă obiceiurile din copilărie. Tinerii între vârstele de 12-15 ani au multe de spus, şi oricine îi tratează ca pe niște copii ratează ocazia de a-i ajuta să-și formeze o identitate corespunzătoare. Cele trei unități care alcătuiesc cartea 5 se concentrează pe unele concepte, abilități, calități, şi atitudini pe care experiența le-a arătat că sunt necesare acelora care doresc să pună în aplicare un program de împuternicire spirituală a tinerilor juniori.

“Ei asistă tinerii juniori să navigheze spre un stadiu crucial în viața lor și să devină împuterniciți să își direcționeze energiile lor spre avansarea civilizației.” Casa Universală a Dreptății, 21 aprilie 2008

Implementarea unui Program pentru împuternicirea spirituală a juniorilor

Un set de cursuri ramificate din Cartea 5

Cursurile pentru implementarea unui program pentru tinerii juniori vor forma o ramură specializată. Ele vor suplimenta și, eventual, vor fuziona cu ramificațiile cursurilor pentru educația spirituală la lecțiile bahá’í pentru copii. Cei care intră pe această Cale de servire, numiți „animatori”, vor fi ajutați să se pregătească să lucreze cu juniori cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani și să se familiarizeze cu materialele recomandate de Institutul Ruhi pentru această grupă de vârstă, care includ, în mod obișnuit, subiecte cu conținut inspirat din Scrierile Bahá’í, ca de asemenea, pe acelea care tratează, în mod specific, subiecte Bahá’í. Prin Programul de împuternicire spirituală a juniorilor, aceștia sunt sprijiniți să depisteze mesajele false răspândite de societate, să recunoască preocupările deșarte ale acesteia și să reziste la presiunile ei,    îndreptându-și energiile către propria lor dezvoltare.

Cartea 6 Propovăduirea Cauzei

Oamenii din toate mediile sunt bineveniți să exploreze Scrierile lui Bahá’u’lláh și să învețe cum să le transpună în realitate pentru a-și îmbunătăți viețile. Astfel, toți bahá’íi, transmt mai departe liber și necondiționat învățăturile și preceptele Credinței lor.

Deși propagarea mesajului lui Bahá’u’lláh este unul din serviciile esențiale care să fie oferit, propovăduirea este, de asemenea, o stare de spirit—în care fiecare dăruiește, în mod constant, acele lucruri cu care a fost atât de binecuvântat. Acest concept este explorat  în prima unitate a Cărții 6, „Natura spirituală a propovăduirii”. Următoarele două unități „Calitățile și atitudinile propovăduitorului” și „Actul propovăduirii”, examinează noțiuni variate despre natura propovăduirii în lumina Scrierilor Bahá’í și cum să fie abordată și întărită importanța unei posturi de învățare. De o semnificație aparte este exemplul oferit în unitatea a 3 a despre cum să introduci Credința unui căutător cu ajutorul povestirii celor două protagoniste: Ana și Emilia.

Cartea 7  Să mergem împreună pe calea servirii

Cartea 7 este dedicată unui act al servirii, crucial în însăși funcționarea Institutului Ruhi, mai precis, ajutarea unui grup de indivizi să parcurgă primele șase cursuri inițiale ale secvenței. Faptul că indivizii se însoțesc unul pe altul pe o cale a servirii comunităților lor, se află în centrul procesului de clădire a capacității, pus în mișcare de către cursuri. Prima unitate a Cărții „Cărarea spirituală” ridică conștiința asupra dinamicii spirituale de a avansa de-a lungul unei cărări de servire și dezvoltă înțelegerea asupra forțelor care acționează în lume. A doua unitate, „Devenind un facilitator pentru Cărțile 1 la 6”, examinează câteva concepte, atitudini și îndemânări care contribuie către crearea capacității de a ajuta un grup de prieteni de a parcurge cursurile precedente. Aceasta este, în general, realizată prin aducerea laolaltă a opt sau zece oameni în ceea ce se cheamă a fi „un cerc de studiu”. Unitatea a 3 a, „Promovarea artelor la firul ierbii”, este construită pentru a crea apreciere pentru rolul îndeletnicirilor artistice din cadrul activității unui cerc de studiu.

Cercurile de studiu oferă un mediu ce duce la împuternicirea spirituală a indivizilor, care vor ajunge să se vadă pe ei înşişi ca agenţi activi ai propriei lor învăţări, ca protagonişti ai unui efort constant de a pune în practivă respectiva cunoaştere pentru a efectua transformare individuală şi colectivă.

“Mii peste mii, îmbrățișând diversitatea întregii familii umane, sunt angajați în studierea sistematică a Cuvântului Creator într-un mediu care este în același timp serios și înălțător.”
Casa Universală a Dreptății, 21 aprilie 2008

Individul și comunitatea

Cartea 8 Legământul lui Bahá’u’lláh

Carte cuprinde trei unități. Prima unitate se concentrează asupra perioadei Înălțării lui Bahá’u’lláh, încercând să se dobândească semnificația rangului  lui ‘Abdu’l-Bahá, Succesorul Său ales și Interpretul Învățăturilor Sale.

A doua unitate a cărții ne călăuzește în ministeriatul lui Shoghi Effendi, Păzitorul Credinței, cu oportunitatea de a trece prin teme vitale pentru progresul Credinței. În mod special construirea Ordinii Administrative. A treia unitate explorează dezvoltările majore ce au loc  sub călăuzirea Casei Universale a Dreptății și examinează pe scurt natura comunității Bahá’í așa cum se prezintă ea în prezent.

Cartea 9 Să dobândim o perspectivă istorică

Această carte continuă natural cele învățate în Cartea 8. Prima unitate exporează tema   „Legământul etern al lui Dumnezeu” cum este acesta descris în Scrierile Sfinte Bahá’í. A doua unitate, denumită: „Trecerea lumii spre maturitate” examinează misiunea Credinței în lumina momentului istoric în care ne aflăm, iar cea de a treia unitate se concentrează pe ,,Desfășurarea Planului Divin” și activitățiile asociate cu acesta.

Cartea 10 Să ne însoțim pe calea servirii

Cartea Ruhi 10, răspunde nevoilor creșterii, oportunităților diverse și din ce în ce mai complexe, și aruncă o nouă lumină asupra noțiunilor de iubire spirituală, de servire și prietenie adevărată și cum pot fi acestea înțelese și acceptate. Exercițiile și consultația pe text, ne fac să descoperim cum pot fi eliminate propriile limitări și care este modul cel mai bun de abordare pentru a (ne) ține departe de tendințele negative ce ne înconjoară. Apoi, cum avansăm în paralel în înțelegerea despre iubirea către cei care pășesc alături de noi pe calea servirii și cum structura institutului însăși (coordonatori, animatori, spații de reflecție, vizite, etc), este alcătuită pentru a oferi un cadru propice dezvoltării și împuternicirii resurselor ce lucrează împreună. Cele trei unități ale aceste cărți sunt dedicate temelor: însoțirea în câmpul servirii, consultația și servirea în cadrul Comitetelor Zonale de Creștere.