Copilaria, tineretea si rangul lui ‘Abdu’l-Bahá conform scrierilor si cuvantarilor Sale