Convenții

Bahá’u’lláh a stabilit un sistem unic de administrare care a guvernat comunitatea Bahá’í până în prezent. Întemeiat pe un set de principii electorale și consultative unice, Ordinea administrativă Bahá’í este organizată în jurul consiliilor conducătoare alese, care funcționează la nivel local, național și internațional.

La nivel local, viața comunității Bahá’í este guvernată de către Adunarea Spirituală Locală – un consiliu liber ales, de nouă oameni, care călăuzește și administrează treburile comunității. Adunarea Spirituală Locală este aleasă în prima zi de Riḍván, care începe, conform calendarului Bahá’í, la apus pe 20 aprilie (sau 19 aprilie în funcție de an) și se încheie la apus pe 21 aprilie (respectiv 20 aprilie în funcție de an). În prima Zi de Riḍván 175 E.B. s-au ales cu succes 9 Adunări Spirituale Locale în România: București sector 1, București sector 2, București sector 3, București sector 4, București sector 6, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța și Ploiești.

Credincioșii Bahá’í din întreaga lume organizează o Convenție Națională o dată pe an în țările lor respective, având drept scop principal alegerea unui număr de nouă membri care să deservească consiliul administrativ național Bahá’í intitulat „Adunarea Spirituală Națională”.

O Convenție Internațională are loc o dată la fiecare cinci ani, la Centrul Mondial Bahá’í din Haifa, Israel, pentru a alege membrii consiliului suprem global de guvernare și administrativ al Credinței Bahá’í, „Casa Universală a Dreptății”. Atât Convenția Națională, cât și Convenția Internațională au loc, preferabil, la instrucțiunile lui Abdu’l-Bahá, pe parcursul Festivalului de Riḍván, între 21 aprilie și 2 mai.

În fiecare an de Riḍván, Casa Universală a Dreptății emite un Mesaj adresat credincioșilor Bahá’í din lumea întreagă. Comunitatea Bahá’í se îndreaptă către Casa Universală a Dreptății pentru sfaturi, călăuzire și viziune în treburile sale spirituale și administrative.

Bahá’u’lláh a scris că, de vreme ce ,,în fiecare zi există o nouă problemă, și pentru fiecare problemă o soluție eficientă, aceste chestiuni trebuie înaintate Casei Universale a Dreptății, ca să se procedeze conform nevoilor și cerințelor momentului.” În același mod prin care Bahá’u’lláh Și-a împărtășit Viziunea asupra noii ere care a început odată cu Declarația Sa la în 1863, tot așa și Casa Universală a Dreptății continuă, cu fiecare Riḍván, să păstreze comunitatea Bahá’í în armonie cu această Viziune într-o lume aflată în continuă dezvoltare.

No event found!

Convenția Internațională

Convenția Internațională este un eveniment unic desfășurat o dată la cinci ani în Haifa, centrul administrativ și spiritual al comunității mondiale bahá’í. Aici sosesc delegați din aproape toate țările lumii. Pe parcursul Convenției, aceștia participă la o serie de sesiuni consultative și aleg organismul de conducere al Credinței, Casa Universală a Dreptății.

În general, consultările din cadrul Convenției Internaționale privesc dezvoltarea Credinței Bahá’í și contribuțiile comunităților bahá’í la progresul societății. Una din temele principale de discuție este felul în care învățăturile lui Bahá’u’lláh – precum unitatea omenirii, egalitatea dintre femei și bărbați, armonia dintre știință și religie și cercetarea independentă a adevărului – își găsesc expresia într-o gamă largă de spații sociale, de la cele mai îndepărtate sate la mari centre urbane, și în realități culturale diverse.

Delegații care au participat la ediția din acest an (2018) a Convenției Internaționale sunt membri ai consiliilor de conducere bahá’í alese anual în țările lor. Cunoscute sub numele de Adunări Spirituale Naționale, aceste instituții călăuzesc și sprijină activitățile comunității bahá’í din aria lor de competență.

La 29 aprilie, delegații s-au reunit pentru a-i alege pe cei nouă membri ai Casei Universale a Dreptății, o sarcină care reprezintă pentru ei atât o datorie sacră, cât și un privilegiu.

Înainte de a participa la Convenție, delegații trec printr-o etapă de pregătire spirituală. Aceasta presupune o perioadă de rugăciune și meditație la Sfintele Mausolee din Haifa și Akká, precum și de vizitare a istoricelor locuri sfinte bahá’í.

 

Semnificația Convenției Internaționale Bahá’í

Întemeierea Casei Universale a Dreptății, în timpul primei Convenții Internaționale Bahá’í din 1963, a reprezentat încununarea eforturilor depuse de Shoghi Effendi în Cruciada Mondială de Zece Ani. Prevăzând în Constituția sa că alegerea membrilor instituției se va ține o dată la cinci ani, Casa Dreptății a fixat astfel calendarul următoarelor ediții ale Convenției.

Convenția Internațională este ocazia cu care membrii Adunărilor Spirituale Naționale se reunesc la Centrul Mondial Bahá’í în calitate de delegați ai circumscripțiilor lor, nu doar pentru a alege forul suprem al Credinței Bahá’í, ci și pentru a delibera asupra unor chestiuni importante pentru interesele unei comunități globale. Alegerea membrilor Casei Universale a Dreptății este punctul culminant al unui proces ce începe cu convențiile ținute la nivel de unități locale; acolo sunt aleși delegații care reprezintă masa comunității la Convențiile Naționale, unde aceștia, la rândul lor, aleg Adunarea Spirituală Națională, ai cărei membri se reunesc în cadrul Convenției Internaționale pentru a încheia procesul electoral prin care se determină componența Casei Universale a Dreptății pentru următorul mandat de cinci ani.

Acest proces este unic și consacrat în timp. La el sunt invitați să participe toți bahá’íi cu drept de vot din comunitatea mondială. Membrii Adunărilor Spirituale Naționale ce participă la Convenția Internațională păstrează integritatea acesteia punând în aplicare cu atenție, într-o atmosferă de smerenie, principiile spirituale prescrise ce motivează actele practice ale votării.

„Dumnezeu le va insufla, cu adevărat, ceea ce este voia Sa” este afirmația lui Bahá’u’lláh cu privire la Casa Universală a Dreptății. Delegații chemați să voteze în alegerea unei instituții de o natură atât de sfântă păstrează în minte această interpretare ce le servește drept călăuză în conduita prin care duc la îndeplinire sarcina primită în mod divin. Pentru a-și desăvârși pregătirea de ordin spiritual pentru îndeplinirea acestui țel înalt, delegații sunt invitați să sosească în Țara Sfântă cu câteva zile înainte de Convenția Națională, pentru a putea să se roage și să mediteze la Sfintele Morminte.