Cărți în limba română

Lista titluri

      NUMELE    PUBLICATIEI PRET(RON)
Rugăciuni de ‘Abdu’l-Bahá

Avem plăcerea să vă anunțăm apariția noii cărți de rugăciuni revelate de ‘Abdu’l-Bahá. Aceste noi traduceri au fost pregătite de Departamentul de Cercetare la cererea Casei Universale a Dreptății pentru a marca centenarul înălțării Dascălului.

   15 ebook
Kitab I Aqdas (Cartea Cea Mai Sfanta) Cartea Cea Mai Sfântă – Cartea Legilor Bahá`í, revelată și atestată de Însuși Bahá’u’lláh (Slava lui Dumnezeu), în care El însuși spune că au fost scoase toate lucrurile din trecut care au dus la neînțelegeri și discordie între oameni. Cartea de căpătâi a Credinței Bahá`í și a viitoarei civilizații mondiale asupra cărui text revelat nimeni nu poate interveni și care oferă Credinței Bahá`í autoritate  Divină.     70 ebook
,,Testamentul lui BAHÁ’U’LLÁH și Testamentul lui ʻABDU’L-BAHÁ”

Am ales să alăturăm cele două documente sacre, Cele două Testamente, Cel al lui Bahá’u’lláh și al lui ‘Abdu’l-Bahá pentru o continuitate a înțelegerii Legământului cu argumentele evidente și a ne completa cunoștințele cu declarațiile esențiale scrise de Pana Supremă despre Centrul Legământului.

25 ebook
Carte Rugaciuni noua

     30 ebook
Tabletele lui Baha’u’llah

Tabletele lui Bahá’u’lláh (60 de lei) Cuprinde 16 din tabletele revelate de Bahá’u’lláh în ultimii ani ai vieții Sale: printre cele cunoscute sunt Tableta Carmelului, Cartea Legământului și Tableta Înțelepciunii, etc. Cartea este tradusă după o compilație făcută de Departamentul de Cercetare al Casei Universale și traduse de dl Adib Taherzadeh cu ajutorul unui comitet special desemnat pentru acest lucru. Din cele 15 000 de tablete revelate de Bahá’u’lláh, unele sunt lungi de câteva sute de pagini, dar majoritatea au doar o pagină sau două. Ele sunt scrise ca urmare a întrebării unui individ sau cuprind încurajări. Dintre aceste 15 000 Shoghi Effendi a tradus circa 1000 de pagini în engleză. Analecte cuprinde cam 166 de extrase, rugăciuni și meditații. În prezent, una din importantele întreprinderi ale Casei Universale a Dreptății este de a reda cele mai semnificative pagini, traducându-le și oferindu-ni-le pe cele mai utile rând pe rând.

     60
Secolul luminii

Este o carte întocmită sub supravegherea Casei Universale a Dreptății, forul suprem al bahá`ílor și oferă bahá`ílor și nu numai lor, o perspectivă unică asupra secolului XX, când pe parcursul a 100 de ani omenirea a suferit transformări mult mai profunde decât în toată istoria ei din trecut. Acești 100 de ani au fost martorii ieșirii Cauzei Bahá`í în lumea largă și au dovedit, pe scară mondială, puterea unificatoare cu care a înzestrat-o originea ei Divină.

Cartea analizează procesele istorice ale secolului, ilustrând potențialul care a existat în secolul XX de a reorienta destinele umanității și efectele devastatoare ale nerecunoașterii acestui potențial de către omenire.

     25
Prizonierul din Akka

O scurtă biografie a lui Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá’í ​de ​Julio Savi
…evenimentele unei vieți remarcabile prezentată ca un ansamblu de voci, printre care vocea Lui Bahá’u’lláh Însuși, membri familiei Lui, tovarăși și istorici…
…o punte de comunicare invizibilă lansată prin istorie, în descoperirea unui Personaj nobil și fascinant care a dedicat întreaga Lui viață promovării principiilor care pot călăuzi oamenii către o lume mai bună.
Publicată cu ocazia bicentenarului nașterii lui Bahá’u’lláh, ilustrații Simina Rahmatian
     25 s3
Hot in noapte

Straniul caz al mileniului dispărut – Este o invitație făcută de către autor de a investiga împreună cu cititorii săi o perioadă a istoriei dintre anii 1830 si 1850, o perioadă cu multe evenimente “ciudate și dificile” cum le numea chiar autorul. Acesta, în rândurile captivante scrise în cartea sa, urmărește îndeaproape toate profețiile, din Vechiul și Noul Testament și chiar și din Coran, cu privire la a doua sosire a lui Hristos pe pământ. Chiar dacă autorul acestei cărți, așa cum el însuși recunoaște, a început cercetările sale sub semnul scepticismului, după ani de căutări și vizite multiple în Orientul Mijlociu încheiate în Israel, a reușit să finalizeze o carte care alungă temerile chiar și ale celui mai neîncrezător dintre cititori.

     20
Proclamatia lui Baha`u`llah

Proclamația cuprinde Tabletele pe care Bahá’u’lláh le-a adresat în anul 1867 din Adrianopole, pe când era exilat și prizonier al Sultanului Imperiului Otoman, anumitor regi și către Papă, tuturor capetelor încoronate care conduceau lumea în acel moment. Toate Tabletele au fost înmânate destinatarilor lor, dar ele au fost fie ignorate fie respinse și prevestirile înfricoșătoare cuprinse în ele s-au realizat până în cele mai mici detalii. Bahá’u’lláh chema conducătorii lumii la pace și unitate, în caz contrar prevestind convulsii eminente și haos, care va arunca popoarele lumii în ruină.

     20
Kitab I Iqan (Cartea Certitudinii)

Carte revelata de Bahá’u’lláh și tradusă în engleză de Shoghi Effendi, publicată în 1931 în SUA. Este cartea prin care Însuși Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá`í, aduce argumente și dovezi, împlinește și explică profețiile cuprinse în Cărțile Sfinte ale Religiilor iudaică, creștina și mahomedană cu privire la Revelația progresivă și continuă a Profeților lui Dumnezeu, trimiși la anumite momente, precum și calitățile necesare unui căutător spiritual al Luminii Cunoașterii Dumnezeului Adevărat.

     20
Perla nepretuita

Cartea a fost scrisă de soția lui Shoghi Effendi, soția Păzitorului Credinței și a Conducătorului Credinței Bahá`í, în acea perioadă, care timp de 36 de ani a organizat și îndrumat destinul ei. Cartea ne dezvăluie viața sa, atât de plină de griji și drame, de crize și victorii,  de memorabile evenimente istorice emoționante, zugrăvite cu dibăcie și pricepere de cea care l-a slujit în calitate de secretară personală și care, după propriile afirmații ale lui Shoghi Effendi, a fost “scutul” său în timpul zilelor dificile din viața sa.

     20
Baha’u’llah si era noua

Autorul cărții Dr. J.E.Esslemont a avut prilejul și marea cinste de a petrece două luni și jumătate în perioada iernii anilor 1919-1920, ca oaspete al lui `Abdu’l-Bahá, discutând despre dorința autorului de a face o reprezentare corectă și completă izvorâtă dintr-un studiu aprofundat al învățăturilor bahá`í. Ea a aparut în anul 1926 și este considerată cea mai de seamă introducere a Cauzei, fiind revizuită și corectată chiar de `Abdu’l-Bahá. Aceasta carte i-a fost înmânată și Reginei Maria a României, care a fost atât de impresionată încât, cu ajutorul Reginei, în 1934, a fost realizată publicarea în limba română a acestei cărți. “V-o recomand tuturor. Dacă vreodată numele lui Bahá’u’lláh sau `Abdu’l-Bahá vă vor cadea sub ochi, nu dați la o parte scrierile lor. Cercetați cărțile lor și lăsați cuvintele și lecțiile lor glorioase, aducătoare de pace, creatoare de iubire să vă pătrundă inimile, așa cum au pătruns-o pe a mea…” scria Regina.

     20
Tabletele planului divin      20
Cuvinte Tainice (editie noua)

Sunt Cuvinte Sacre revelate de Bahá’u’lláh în 1858, când acesta se afla încă la Bagdad. Pentru a înțelege Cuvinte Tainice, trebuie să înțelegem natura duală a omului, asocierea în om a două forțe opuse, cea spirituală și cea fizică, asocierea dintre suflet și trup. Sufletul nostru, asemenea unui prizonier în celula sa, nu poate să vadă vastitatea și minunăția lumii de afară, fără să fie “iluminat” de spiritul credinței care vine prin recunoașterea Manifestării lui Dumnezeu. Principalul scop al Cuvintelor Tainice este acela ca omul să se detașeze de lumea materială și să-și protejeze sufletul de cel mai mare dușman, care este ego-ul omului însuși.

     10
Casatoria baha`i si viata de familie

     10
Analecte din scrierile lui Baha`u`llah

Această carte reprezintă o selecție dintre cele mai importante Scrieri ale lui Bahá’u’lláh, fondatorul Credinței Bahá`í, în care sunt cuprinse atât îndemnurile cât și Învățăturile Sale. Este o carte pentru studiu meditativ, nu este o carte de istorie și fapte, ci de dragoste și putere spirituală. Nimeni nu poate să înțeleagă credința miilor de credincioși martirizați ai lui Báb, nimeni nu poate aprecia de ce mii de bahá`í au renuntat la comfortul caselor lor și s-au mutat în țări străine pentru a spune oamenilor despre Bahá’u’lláh, decât dacă omul zărește spiritul acestei cărți.

     10
Chemare catre natiuni

Reprezintă extrase din scrierile lui Shoghi Effendi, făcute de către Casa Universală a Dreptății, forul suprem al Credinței Bahá`í, proclamând din nou, scopul și sensul mesajului Bahá`í și importanța acestuia pentru însăși existența noastră pe pământ. Prin intermediul scrierilor lui Shoghi Effendi au fost alese referiri la Ordinea Mondială, oferite întregii omeniri ca pe o lumină și o călăuzire în această perioadă a istoriei noastre comune, o perioadă al cărei orizont îndepărtat strălucește, totuși, datorită făgăduielilor că va veni o zi preaslăvită, proorocită și cântată de-a lungul vremurilor de profeți, clarvăzători și poeți – ale cărei zori răsar acum asupra acestor hărțuiți și disperați fii ai oamenilor.

     10
Dumnezeu trece pe langa noi

Este prezentarea unei istorii a timpurilor noastre, o istorie plină de dragoste și fericire, de viziune și putere, de tragedii și confirmări fără precedent. O istorie de 100 de ani, de la primii pași și până în anul 1944, o lucrare monumentală a lui Shoghi Effendi care a muncit mai mulți ani neîntrerupt și care prezintă așa cum spunea chiar autorul: “intenția mea este de a încerca de a face o expunere a celor mai de seamă evenimente ale secolului care a văzut acest Spirit revărsându-se asupra lumii, cât și fazele inițiale ale materializării sale ulterioare într-un Sistem care trebuie să evolueze spre o Ordine desemnată să îmbrățișeze întreaga omenire și capabilă să îi duca la îndeplinire înaltul destin care îl așteaptă pe om pe această planetă”.

     10
Flacara (povestea Luei)

     10
Ordinea mondiala a lui Baha`u`llah

Reprezintă o culegere de scrisori adresate de Shoghi Effendi unor Adunări Naționale în perioada 1930-1936 și prin care se dezvăluie o viziune clară asupra relației dintre comunitatea bahá`í și întregul proces al evoluției sociale sub Dispensația lui Bahá’u’lláh, stabilind Ordinea Administrativă Bahá`í ca nucleu și model al civilizației mondiale care se ivește din inspirație divină în acest punct crucial al istoriei umane. Înțelegem astfel misiunea conferită religiei în această eră: supremația Legii Divine în sânul civilizației la nivel planetar și nu numai influența exercitată asupra sufletelor individuale cum a făcut-o în trecut.

     10
Gradinarii lui Dumnezeu

Este o carte scrisă de doi jurnaliști francezi care au încercat să descopere cum credința Bahá`í, fără publicitate, fără mediatizare, fără zgomot, a reușit, ca după creștinism, să ajungă cea de-a doua religie a lumii ca răspândire geografică, în condițiile în care descendenții primilor adepți nu au fost mai mult de o mână de oameni și au fost oprimați și martirizați decenii la rând. Au pus întrebări, au cercetat, au realizat interviuri, au călătorit și așa cum singuri au declarat: “Bahá`íi le-au adus răspunsuri pe care le putem contesta, dar nu elimina fără reflectare sau discuție, și din acest motiv credința lor ne-a apărut ca o metafizică contemporană.”

     10
Cuvantari la Paris

Acest volum cuprinde cuvântările lui `Abdu’l-Bahá, din timpul vizitei Sale la Paris, din octombrie până în decembrie 1911. Aceste cuvantari au fost ținute neoficial, în fața unui mic auditoriu, și cuvintele Sale erau ascultate de oameni de diferite naționalități și tipuri de gândire, învățați și neînvățați, membri ai unor secte religioase variate, teozofi și agnostici, materialiști sau spiritualiști. `Abdu’l-Bahá vorbea în persană iar traducerea era în franceză. Din aceste Cuvântări s-a realizat apoi traducerea în limba engleză, cu aprobarea lui `Abdu’l-Bahá, iar apoi s-au răspândit în toată lumea.

     10
Crainicii Aurorei

Relatarea lui Nabil despre primele zile ale Revelației Bahá`í

Traducerea acestei cărți din limba persană, introducerea și notele au fost făcute de Shoghi Effendi (strănepotul lui Bahá’u’lláh) și ne prezintă o poveste despre luptă și martiriu, cu multe scene amare și incidente tragice. Pasajele ei tulburătoare îi conferă, pe lângă o mare valoare istorică, (bazată pe mărturii ale participanților cât și a unor cercetători europeni care au călătorit și au strâns relatări ale acelor evenimente) și o mare putere morală. Narațiunea pornește de la începutul secolului XX și se încheie cu exilarea lui Bahá’u’lláh din Bagdad în data de 12 ianuarie 1853, relatând 50 de ani de fapte și mărturii incredibile despre istoria incipientă a Credinței Bahá`í.

 

 

        100 ebook
Manuale curs Ruhi (cartea 1 si 2)      10
Manuale curs Ruhi (cartea 3 pana la 7  inclusiv)      15
Copiii Luminii(rugăciuni și citate)

Carte de rugăciuni pentru copii și juniori ,,Copiii luminii” ilustrată cu picturi ale Caselor de Adorație.

    15 broșură
Raspunsuri la Cateva Intrebari

Întrebările puse într-o manieră cuceritoare, succintă și logică sunt nu numai întrebări despre Dumnezeu, sau despre relația dintre știință și religie, ci sunt și o gamă largă de întrebări, care vor interesa atât pe cel aflat în căutarea adevărului religios, cât și pe cel a cărui minte este preocupată de adevăruri științifice. Răspunsurile sunt date de `Abdu’l-Bahá, fiul Profetului-Întemeietor al Credintei Bahá`í, în cursul unor discuții purtate cu o vizitatoare americană în 1904, 1905 și 1906 la Akka. Deși scopul inițial nu a fost acela de a fi făcute publice, răspunsurile se dovedesc atât de valoroase și utile încât s-a cerut permisiunea de a fi publicate.

     40
Lumina Lumii(CD)

     8
Gradina cea noua

     8
Carte Rugaciuni rosie mica

     5
Huququllah -fragmente din scrieri

     5
Institutul Ruhi (prezentare secventa 1-10)

 

     5 brosura
,,Regina Maria un instrument în Mâinile Divinității” a Della L. Marcus

Omagii, articole, scrisori, pasaje de jurnal care leagă acest măreț personaj de Credința Bahá’í. Sunt inserate povestea unui pelerinaj zădărnicit în Israel dar și contribuția sa la traducerea în limba română a cărților bahá’í ale timpului.
Zilele Noastre prea pline par să nu ne îngăduie timp pentru religie. Sau cineva poate fi mulțumit cu religia sa. Dar învățăturile acestor oameni blânzi, înțelepți și buni sunt compatibile cu orice religie și cu niciuna. Cercetați-le și fiți mai fericiți. Maria, Regina României
     30 carte
Locuri ale Credinței Bábí

Cartea ,,Locuri ale Credinței Bábí. Un rezumat istoric ilustrat”, ilustrații Simina Rahmatian și comentarii Julio Savi. Cartea este dedicată „Vrednicilor urmaşi ai Crainicilor Aurorei”. A fost pregătită în limba română de Laci Filep Rudamas și Ligia Henderson.

    25 carte ilustrată

Lista titluri

      NUMELE    PUBLICATIEI PRET(RON)
Crainicii Aurorei

Relatarea lui Nabil despre primele zile ale Revelației Bahá`í

Traducerea acestei cărți din limba persană, introducerea și notele au fost făcute de Shoghi Effendi (strănepotul lui Bahá’u’lláh) și ne prezintă o poveste despre luptă și martiriu, cu multe scene amare și incidente tragice. Pasajele ei tulburătoare îi conferă, pe lângă o mare valoare istorică, (bazată pe mărturii ale participanților cât și a unor cercetători europeni care au călătorit și au strâns relatări ale acelor evenimente) și o mare putere morală. Narațiunea pornește de la începutul secolului XX și se încheie cu exilarea lui Bahá’u’lláh din Bagdad în data de 12 ianuarie 1853, relatând 50 de ani de fapte și mărturii incredibile despre istoria incipientă a Credinței Bahá`í.

    100 ebook
Kitab I Aqdas (Cartea Cea Mai Sfanta) Cartea Cea Mai Sfântă – Cartea Legilor Bahá`í, revelată și atestată de Însuși Bahá’u’lláh (Slava lui Dumnezeu), în care El însuși spune că au fost scoase toate lucrurile din trecut care au dus la neînțelegeri și discordie între oameni. Cartea de căpătâi a Credinței Bahá`í și a viitoarei civilizații mondiale asupra cărui text revelat nimeni nu poate interveni și care oferă Credinței Bahá`í autoritate  Divină.     70 ebook
Tabletele lui Baha’u’llah      60
Carte Rugaciuni noua

     30 ebook
Tabletele lui Baha’u’llah

Tabletele lui Bahá’u’lláh (60 de lei) Cuprinde 16 din tabletele revelate de Bahá’u’lláh în ultimii ani ai vieții Sale: printre cele cunoscute sunt Tableta Carmelului, Cartea Legământului și Tableta Înțelepciunii, etc. Cartea este tradusă după o compilație făcută de Departamentul de Cercetare al Casei Universale și traduse de dl Adib Taherzadeh cu ajutorul unui comitet special desemnat pentru acest lucru. Din cele 15 000 de tablete revelate de Bahá’u’lláh, unele sunt lungi de câteva sute de pagini, dar majoritatea au doar o pagină sau două. Ele sunt scrise ca urmare a întrebării unui individ sau cuprind încurajări. Dintre aceste 15 000 Shoghi Effendi a tradus circa 1000 de pagini în engleză. Analecte cuprinde cam 166 de extrase, rugăciuni și meditații. În prezent, una din importantele întreprinderi ale Casei Universale a Dreptății este de a reda cele mai semnificative pagini, traducându-le și oferindu-ni-le pe cele mai utile rând pe rând.

     60
Secolul luminii

Este o carte întocmită sub supravegherea Casei Universale a Dreptății, forul suprem al bahá`ílor și oferă bahá`ílor și nu numai lor, o perspectivă unică asupra secolului XX, când pe parcursul a 100 de ani omenirea a suferit transformări mult mai profunde decât în toată istoria ei din trecut. Acești 100 de ani au fost martorii ieșirii Cauzei Bahá`í în lumea largă și au dovedit, pe scară mondială, puterea unificatoare cu care a înzestrat-o originea ei Divină.

Cartea analizează procesele istorice ale secolului, ilustrând potențialul care a existat în secolul XX de a reorienta destinele umanității și efectele devastatoare ale nerecunoașterii acestui potențial de către omenire.

     25
Prizonierul din Akka

O scurtă biografie a lui Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá’í ​de ​Julio Savi
…evenimentele unei vieți remarcabile prezentată ca un ansamblu de voci, printre care vocea Lui Bahá’u’lláh Însuși, membri familiei Lui, tovarăși și istorici…
…o punte de comunicare invizibilă lansată prin istorie, în descoperirea unui Personaj nobil și fascinant care a dedicat întreaga Lui viață promovării principiilor care pot călăuzi oamenii către o lume mai bună.
Publicată cu ocazia bicentenarului nașterii lui Bahá’u’lláh, ilustrații Simina Rahmatian
     25 s3
Hot in noapte

Straniul caz al mileniului dispărut – Este o invitație făcută de către autor de a investiga împreună cu cititorii săi o perioadă a istoriei dintre anii 1830 si 1850, o perioadă cu multe evenimente “ciudate și dificile” cum le numea chiar autorul. Acesta, în rândurile captivante scrise în cartea sa, urmărește îndeaproape toate profețiile, din Vechiul și Noul Testament și chiar și din Coran, cu privire la a doua sosire a lui Hristos pe pământ. Chiar dacă autorul acestei cărți, așa cum el însuși recunoaște, a început cercetările sale sub semnul scepticismului, după ani de căutări și vizite multiple în Orientul Mijlociu încheiate în Israel, a reușit să finalizeze o carte care alungă temerile chiar și ale celui mai neîncrezător dintre cititori.

     20
Proclamatia lui Baha`u`llah

Proclamația cuprinde Tabletele pe care Bahá’u’lláh le-a adresat în anul 1867 din Adrianopole, pe când era exilat și prizonier al Sultanului Imperiului Otoman, anumitor regi și către Papă, tuturor capetelor încoronate care conduceau lumea în acel moment. Toate Tabletele au fost înmânate destinatarilor lor, dar ele au fost fie ignorate fie respinse și prevestirile înfricoșătoare cuprinse în ele s-au realizat până în cele mai mici detalii. Bahá’u’lláh chema conducătorii lumii la pace și unitate, în caz contrar prevestind convulsii eminente și haos, care va arunca popoarele lumii în ruină.

     20
Kitab I Iqan (Cartea Certitudinii)

Carte revelata de Bahá’u’lláh și tradusă în engleză de Shoghi Effendi, publicată în 1931 în SUA. Este cartea prin care Însuși Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá`í, aduce argumente și dovezi, împlinește și explică profețiile cuprinse în Cărțile Sfinte ale Religiilor iudaică, creștina și mahomedană cu privire la Revelația progresivă și continuă a Profeților lui Dumnezeu, trimiși la anumite momente, precum și calitățile necesare unui căutător spiritual al Luminii Cunoașterii Dumnezeului Adevărat.

     20
Perla nepretuita

Cartea a fost scrisă de soția lui Shoghi Effendi, soția Păzitorului Credinței și a Conducătorului Credinței Bahá`í, în acea perioadă, care timp de 36 de ani a organizat și îndrumat destinul ei. Cartea ne dezvăluie viața sa, atât de plină de griji și drame, de crize și victorii,  de memorabile evenimente istorice emoționante, zugrăvite cu dibăcie și pricepere de cea care l-a slujit în calitate de secretară personală și care, după propriile afirmații ale lui Shoghi Effendi, a fost “scutul” său în timpul zilelor dificile din viața sa.

     20
Baha’u’llah si era noua

Autorul cărții Dr. J.E.Esslemont a avut prilejul și marea cinste de a petrece două luni și jumătate în perioada iernii anilor 1919-1920, ca oaspete al lui `Abdu’l-Bahá, discutând despre dorința autorului de a face o reprezentare corectă și completă izvorâtă dintr-un studiu aprofundat al învățăturilor bahá`í. Ea a aparut în anul 1926 și este considerată cea mai de seamă introducere a Cauzei, fiind revizuită și corectată chiar de `Abdu’l-Bahá. Aceasta carte i-a fost înmânată și Reginei Maria a României, care a fost atât de impresionată încât, cu ajutorul Reginei, în 1934, a fost realizată publicarea în limba română a acestei cărți. “V-o recomand tuturor. Dacă vreodată numele lui Bahá’u’lláh sau `Abdu’l-Bahá vă vor cadea sub ochi, nu dați la o parte scrierile lor. Cercetați cărțile lor și lăsați cuvintele și lecțiile lor glorioase, aducătoare de pace, creatoare de iubire să vă pătrundă inimile, așa cum au pătruns-o pe a mea…” scria Regina.

     20
Tabletele planului divin      20
Cuvinte Tainice (editie noua)

Sunt Cuvinte Sacre revelate de Bahá’u’lláh în 1858, când acesta se afla încă la Bagdad. Pentru a înțelege Cuvinte Tainice, trebuie să înțelegem natura duală a omului, asocierea în om a două forțe opuse, cea spirituală și cea fizică, asocierea dintre suflet și trup. Sufletul nostru, asemenea unui prizonier în celula sa, nu poate să vadă vastitatea și minunăția lumii de afară, fără să fie “iluminat” de spiritul credinței care vine prin recunoașterea Manifestării lui Dumnezeu. Principalul scop al Cuvintelor Tainice este acela ca omul să se detașeze de lumea materială și să-și protejeze sufletul de cel mai mare dușman, care este ego-ul omului însuși.

     10
Casatoria baha`i si viata de familie

     10
Analecte din scrierile lui Baha`u`llah

Această carte reprezintă o selecție dintre cele mai importante Scrieri ale lui Bahá’u’lláh, fondatorul Credinței Bahá`í, în care sunt cuprinse atât îndemnurile cât și Învățăturile Sale. Este o carte pentru studiu meditativ, nu este o carte de istorie și fapte, ci de dragoste și putere spirituală. Nimeni nu poate să înțeleagă credința miilor de credincioși martirizați ai lui Báb, nimeni nu poate aprecia de ce mii de bahá`í au renuntat la comfortul caselor lor și s-au mutat în țări străine pentru a spune oamenilor despre Bahá’u’lláh, decât dacă omul zărește spiritul acestei cărți.

     10
Chemare catre natiuni

Reprezintă extrase din scrierile lui Shoghi Effendi, făcute de către Casa Universală a Dreptății, forul suprem al Credinței Bahá`í, proclamând din nou, scopul și sensul mesajului Bahá`í și importanța acestuia pentru însăși existența noastră pe pământ. Prin intermediul scrierilor lui Shoghi Effendi au fost alese referiri la Ordinea Mondială, oferite întregii omeniri ca pe o lumină și o călăuzire în această perioadă a istoriei noastre comune, o perioadă al cărei orizont îndepărtat strălucește, totuși, datorită făgăduielilor că va veni o zi preaslăvită, proorocită și cântată de-a lungul vremurilor de profeți, clarvăzători și poeți – ale cărei zori răsar acum asupra acestor hărțuiți și disperați fii ai oamenilor.

     10
Dumnezeu trece pe langa noi

Este prezentarea unei istorii a timpurilor noastre, o istorie plină de dragoste și fericire, de viziune și putere, de tragedii și confirmări fără precedent. O istorie de 100 de ani, de la primii pași și până în anul 1944, o lucrare monumentală a lui Shoghi Effendi care a muncit mai mulți ani neîntrerupt și care prezintă așa cum spunea chiar autorul: “intenția mea este de a încerca de a face o expunere a celor mai de seamă evenimente ale secolului care a văzut acest Spirit revărsându-se asupra lumii, cât și fazele inițiale ale materializării sale ulterioare într-un Sistem care trebuie să evolueze spre o Ordine desemnată să îmbrățișeze întreaga omenire și capabilă să îi duca la îndeplinire înaltul destin care îl așteaptă pe om pe această planetă”.

     10
Flacara (povestea Luei)

     10
Ordinea mondiala a lui Baha`u`llah

Reprezintă o culegere de scrisori adresate de Shoghi Effendi unor Adunări Naționale în perioada 1930-1936 și prin care se dezvăluie o viziune clară asupra relației dintre comunitatea bahá`í și întregul proces al evoluției sociale sub Dispensația lui Bahá’u’lláh, stabilind Ordinea Administrativă Bahá`í ca nucleu și model al civilizației mondiale care se ivește din inspirație divină în acest punct crucial al istoriei umane. Înțelegem astfel misiunea conferită religiei în această eră: supremația Legii Divine în sânul civilizației la nivel planetar și nu numai influența exercitată asupra sufletelor individuale cum a făcut-o în trecut.

     10
Gradinarii lui Dumnezeu

Este o carte scrisă de doi jurnaliști francezi care au încercat să descopere cum credința Bahá`í, fără publicitate, fără mediatizare, fără zgomot, a reușit, ca după creștinism, să ajungă cea de-a doua religie a lumii ca răspândire geografică, în condițiile în care descendenții primilor adepți nu au fost mai mult de o mână de oameni și au fost oprimați și martirizați decenii la rând. Au pus întrebări, au cercetat, au realizat interviuri, au călătorit și așa cum singuri au declarat: “Bahá`íi le-au adus răspunsuri pe care le putem contesta, dar nu elimina fără reflectare sau discuție, și din acest motiv credința lor ne-a apărut ca o metafizică contemporană.”

     10
Cuvantari la Paris

Acest volum cuprinde cuvântările lui `Abdu’l-Bahá, din timpul vizitei Sale la Paris, din octombrie până în decembrie 1911. Aceste cuvantari au fost ținute neoficial, în fața unui mic auditoriu, și cuvintele Sale erau ascultate de oameni de diferite naționalități și tipuri de gândire, învățați și neînvățați, membri ai unor secte religioase variate, teozofi și agnostici, materialiști sau spiritualiști. `Abdu’l-Bahá vorbea în persană iar traducerea era în franceză. Din aceste Cuvântări s-a realizat apoi traducerea în limba engleză, cu aprobarea lui `Abdu’l-Bahá, iar apoi s-au răspândit în toată lumea.

     10
Baha’u’llah -Bicentenar 200 ani

     10 brosura
Un singur Dumnezeu mai multe credinte      10 *
Manuale curs Ruhi (cartea 1si 2)      10
Manuale curs Ruhi (cartea 3 pana la 7  inclusiv)      15
Copiii Luminii(rugaciuni si citate)      15 brosura
Raspunsuri la Cateva Intrebari

Întrebările puse într-o manieră cuceritoare, succintă și logică sunt nu numai întrebări despre Dumnezeu, sau despre relația dintre știință și religie, ci sunt și o gamă largă de întrebări, care vor interesa atât pe cel aflat în căutarea adevărului religios, cât și pe cel a cărui minte este preocupată de adevăruri științifice. Răspunsurile sunt date de `Abdu’l-Bahá, fiul Profetului-Întemeietor al Credintei Bahá`í, în cursul unor discuții purtate cu o vizitatoare americană în 1904, 1905 și 1906 la Akka. Deși scopul inițial nu a fost acela de a fi făcute publice, răspunsurile se dovedesc atât de valoroase și utile încât s-a cerut permisiunea de a fi publicate.

     40
Sa mergem pe calea cea dreapta      10
Licaririle sperantei      10
Brizele confirmarii      10
Lumina Lumii(CD)

     8
Gradina cea noua

     8
Carte Rugaciuni rosie mica

     5
Huququllah -fragmente din scrieri

     5
Institutul Ruhi (prezentare secventa 1-10)      5 brosura
,,Regina Maria un instrument în Mâinile Divinității” a Della L. Marcus

Omagii, articole, scrisori, pasaje de jurnal care leagă acest măreț personaj de Credința Bahá’í. Sunt inserate povestea unui pelerinaj zădărnicit în Israel dar și contribuția sa la traducerea în limba română a cărților bahá’í ale timpului.
Zilele Noastre prea pline par să nu ne îngăduie timp pentru religie. Sau cineva poate fi mulțumit cu religia sa. Dar învățăturile acestor oameni blânzi, înțelepți și buni sunt compatibile cu orice religie și cu niciuna. Cercetați-le și fiți mai fericiți. Maria, Regina României
     30 carte
Locuri ale Credinței Bábí

Cartea ,,Locuri ale Credinței Bábí. Un rezumat istoric ilustrat”, ilustrații Simina Rahmatian și comentarii Julio Savi. Cartea este dedicată „Vrednicilor urmaşi ai Crainicilor Aurorei”. A fost pregătită în limba română de Laci Filep Rudamas și Ligia Henderson.

    25 carte ilustrată
Natura si sanctitatea alegerilor Baha’i      2 *
Huququllah – compilatie      2 *
Criza si victorie      2 *
Viata de familie-o compilatie      2 *
Puterea asistentei divine      2
Promovarea intrarii in trupe      2
Epistola lui Bab      2 brosura *
Reflectii asupra vietii spiritului      0.5 pliant*
Intalniri devotionale      0.5 pliant*
Gradina virtutilor      0.5 pliant*
Cartonas tip vedere cu Rugaciuni (5 variante)      0.5 card

* -publicatie epuizata

Literatura gratuita

nr Denumirea cartii P.U.  
1 Valori noi pentru economie mondiala(EBBF) GRATUIT
2 Institutia consilierilor GRATUIT *
3 Petale de fericire GRATUIT *
4 Cuvinte tainice- alba GRATUIT *
5 Cartea certitudinii (alba, veche) GRATUIT
6 Inspiratia inimii GRATUIT *
7 Fagaduiala Pacii Mondiale GRATUIT *
8 Prezentarea Anei- Credinta baha’i o introducere GRATUIT *
9 Baha’u’llah- brosura albastra GRATUIT
10 Baha’u’llah- povestiri pentru copii GRATUIT
11 Comunitatea Baha’i- temelia, scopurile si aspiratiile GRATUIT *
12 Scrisoare catre Forel GRATUIT
13 Prosperitatea omenirii GRATUIT *
14 O Introducere in credinta baha’i GRATUIT *
15 Comunitatea internationala Baha’i GRATUIT *
16 Religia Baha`i O cale spre pace GRATUIT *
17 Rugaciuni pentru copii ro-eng GRATUIT *
18 Pliante albastre GRATUIT *
19 Carte rugaciuni  (subtire ,alba) GRATUIT *
20 Cuvintele Domnului GRATUIT
22 Carte de rugaciuni (subtire ,verde si alba) GRATUIT       *
23 Darul predarii GRATUIT       *
24 Adunarile spirituale locale GRATUIT       *
25 Lectii pentru copii baha’i GRATUIT       *
26 Mape de prezentare credinta baha’i GRATUIT       *

* -publicatie epuizata

Formular de comandă