Calendar

Zilele Sărbătorilor Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Bahá (Splendoare) 1 Bahá 20 Martie 2020
Jalál (Glorie) 1 Jalál 8 Aprilie
Jamál (Frumuseţe) 1 Jamál 27 Aprilie
‘Aẓamat (Grandoare) 1 ‘Aẓamat 16 Mai
Núr (Lumină) 1 Núr 4 Iunie
Raḥmat (Milostivire) 1 Raḥmat 23 Iunie
Kalimát (Cuvinte) 1 Kalimát 12 Iulie
Kamál (Perfecţiune) 1 Kamál 31 Iulie
Asmá’ (Nume) 1 Asmá’ 19 August
‘Izzat (Putere) 1 ‘Izzat 7 Septembrie
Mashíyyat (Voinţă) 1 Mashíyyat 26 Septembrie
‘Ilm (Cunoaştere) 1 ‘Ilm 15 Octombrie
Qudrat (Forţă) 1 Qudrat 3 Noiembrie
Qawl (Vorbire) 1 Qawl 22 Noiembrie
Masá’il (Întrebări) 1 Masá’il 11 Decembrie
Sharaf  (Onoare) 1 Sharaf 30 Decembrie
Sulṭán (Suveranitate) 1 Sulṭán 18 Ianuarie
Mulk (Stăpânire) 1 Mulk 6 Februarie
‘Alá’ (Semeţie) 1 ‘Alá’ 29 Februarie
Zilele Sfinte Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Naw-Rúz 1 Bahá 20 Martie 2020
Prima Zi de Riḍván 13 Jalál 20 Aprilie
A IX-a Zi de Riḍván 2 Jamál 28 Aprilie
A XII-a Zi de Riḍván 5 Jamál 1 Mai
Declarația lui Báb 8 ‘Aẓamat 23 Mai
Înălțarea lui Bahá’u’lláh 13 ‘Aẓamat 28 Mai
Martiriul lui Báb 17 Raḥmat 9 Iulie
Nașterea lui Báb 14 `Ilm 18 Octombrie 2020
Nașterea lui Bahá’u’lláh 15 `Ilm 19 Octombrie 2020
Ziua Legământului 4 Qawl 25 Noiembrie
Înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá 6 Qawl 26 Noiembrie
Alte Evenimente Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Ayyám-i-Há 1-4 Ayyám-i-Há 25 Februarie – 29 Februarie 2020
Luna de Post 1-19 ‘Alá’ 1-20 Martie 2020

Notă: Ziua Bahá’í se termină şi o nouă zi începe la apusul soarelui; în consecinţă, ziua în care o Sărbătoare sau o Zi Sfântă este celebrată începe la apusul soarelui zilei anterioare din calendarul gregorian de mai sus.