Calendar

Zilele Sărbătorilor Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Bahá (Splendoare) 1 Bahá 21 Martie 2019
  Jalál (Glorie) 1 Jalál 9 Aprilie
Jamál (Frumuseţe) 1 Jamál 28 Aprilie
 ‘Aẓamat (Grandoare) 1 ‘Aẓamat 17 Mai
Núr (Lumină) 1 Núr 5 Iunie
Raḥmat (Milostivire) 1 Raḥmat 24 Iunie
Kalimát (Cuvinte) 1 Kalimát 13 Iulie
Kamál (Perfecţiune) 1 Kamál 1 August
Asmá’ (Nume) 1 Asmá’ 20 August
  ‘Izzat (Putere) 1 ‘Izzat 8 Septembrie
Mashíyyat (Voinţă) 1 Mashíyyat 27 Septembrie
‘Ilm (Cunoaştere) 1 ‘Ilm 16 Octombrie
Qudrat (Forţă) 1 Qudrat 4 Noiembrie
Qawl (Vorbire) 1 Qawl 23 Noiembrie
Masá’il (Întrebări) 1 Masá’il 12 Decembrie
Sharaf  (Onoare) 1 Sharaf 31 Decembrie
Sulṭán (Suveranitate) 1 Sulṭán 19 Ianuarie 2019
Mulk (Stăpânire) 1 Mulk 7 Februarie
‘Alá’ (Semeţie) 1 ‘Alá’ 1 Martie
Zilele Sfinte Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Naw-Rúz 1 Bahá 21 Martie 2019, 20 Martie 2020
 Prima Zi de Riḍván 13 Jalál 21 Aprilie
A IX-a Zi de Riḍván 2 Jamál 29 Aprilie
A XII-a Zi de Riḍván 5 Jamál 2 Mai
 Declarația lui Báb 8 ‘Aẓamat 4 Mai
Înălțarea lui Bahá’u’lláh 13 ‘Aẓamat 29 Mai
Martiriul lui Báb 17 Raḥmat 10 Iulie
Nașterea lui Báb 14 `Ilm 29 Octombrie 2019
Nașterea lui Bahá’u’lláh 15 `Ilm 30 Octombrie 2019
Ziua Legământului 4 Qawl 26 Noiembrie
Înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá 6 Qawl 28 Noiembrie
Alte Evenimentee Data Bahá’í Echivalentul în Calendarul Gregorian
Ayyám-i-Há 1-4 Ayyám-i-Há 26 Februarie – 29 Februarie 2020
 Luna de Post 1-19 ‘Alá’ 1-20 Martie 2020

Notă: Ziua Bahá’í se termină şi o nouă zi începe  la  apusul soarelui;  în consecinţă,  ziua în care o Sărbătoare sau o Zi Sfântă este celebrată începe la apusul soarelui zilei anterioare din calendarul gregorian de mai sus. În 177 E.B., Naw-Rúz va corespunde cu ziua de 20 Martie 2020. Bicentenarul Nașterii lui Báb va avea loc în 29 Octombrie 2019 !