BIC Geneva: Liderii de cuget iranieni cer încetarea „rușinii istorice” a persecuției Bahá’ílor