Artele in viata de comunitate

Această pagină este dedicată eforturilor artistice, inițiativelor creative ce au loc în comunitate

În această perioadă unică, artele sunt deosebit de importante în încurajarea reflecției asupra dimensiunii spirituale a vieții umane și insuflarea speranței. Bahá’íi și compatrioții lor de pe tot cuprinsul lumii au recurs la arte pentru a arunca o lumină asupra temelor care captivează conștiința publică așa cum ar fi interconectivitatea umanității.

Oameni de toate vârstele dar mai ales tineri, au găsit căi de a înălța spiritele concetățenilor lor prin muzică, podcasturi, picturi și desene, teatru, teatru de păpuși, poezie și desene digitale. Astfel de lucrări se concentrează asupra dezvăluirii frumuseții care există în lume și transmiterii unor perspective noi cu privire la circumstanțele prezente.

Un grup de tineri și juniori din București pregătesc scenarii și piese de teatru inspirate de viețile martirilor Credinței. Alți prieteni lucrează la proiecte individuale –fie artistice sau literare.

Activitățile educaționale oferite prietenilor de toate vârstele dezvoltă din ce în ce mai complex partea lor artistică…

Iată un exemplu, o inițiavă a câtorva prieteni care doresc să ofere prin poezie un tribut artistic lui Báb. Blogul ,,Tribut lui Báb” www.tributluibab.blogspot.com conține poezii, articole, eseuri, etc. în limba română. Sunteți așteptați să îl vizitați. Orice dorește să contribuie poate să scrie la emailul tributluibab@gmail.com

Mă bucur să aud că faci eforturi cu arta ta, căci în această minunată eră nouă, arta înseamnă rugăciune. Cu cât te străduiești mai mult să o desăvârșești, cu atât te vei apropia mai mult de Dumnezeu. Ce dar poate fi mai de preț decât acesta, ca arta cuiva să se confunde cu rugăciunea în fața Domnului? Cu alte cuvinte, atunci când degetele tale apucă pensula, este ca și cum ai fi la rugăciune în Templu. Dintr-o Tabletă a lui Abdu’l-Bahá (compilație nepublicată pregătită de Departamentul de Cercetare al Casei Universale a Dreptății, p. 2)

„Includeți strădanii artistice în activitatea fiecărui cerc de studiu… Acestea nu trebuie privite ca divertisment sau ca o activitate în afara programei, ci ca un element esențial în promovarea dezvoltării spirituale a participanților.” Cartea 7, p. 111

„Promovând artele și meșteșugurile la firul ierbii veți deschide canale creative prin care poate curge inspirația și forța de atracție a frumuseții.” Cartea 7, p. 131

,,Va veni ziua când Cauza se va răspândi asemeni unui foc sălbatic, când spiritul și învățăturile sale vor fi prezentate pe scenă sau în artă și literatură ca un întreg. Arta poate trezi astfel de sentimente nobile mult mai bine decât raționarea rece, îndeosebi în rândurile maselor largi de oameni.” (Shoghi Effendi, 10 octombrie 1932, către un credincios)

Din perspectiva bahá`í orice muncă sau profesie îndeplinite într-un spirit de servire a umanității este considerată adorația lui Dumnezeu. În cuvintele lui `Abdu`l-Bahá: În Cauza Bahá`í artele, științele și toate meșteșugurile sunt considerate adorație. Omul care face o însemnare pe hârtie, cât poate el de bine, concentrându-și în mod conștient toate forțele pentru desăvârșirea ei, îi aduce laude lui Dumnezeu. Pe scurt, orice efort sau strădanie depuse de om din toată inima constituie adorație dacă sunt insuflate de cele mai înalte motive și de dorința de a servi umanitatea. Aceasta este adorația: a servi omenirea și a răspunde nevoilor oamenilor. Servirea e rugăciune. Un doctor îngrijind bolnavii cu blândețe, cu duioșie, eliberat de prejudecăți și crezând în solidaritatea rasei umane Îl laudă pe Dumnezeu.