Materiale provizorii de aprofundare

O selecție de compilații, materiale traduse (stadiu provizoriu) de către prieteni. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste texte sunt puse la dispoziție pentru aprofundare individuală, dar nu sunt încă în forma finală, autorizată de Adunarea Națională.

12 iunie 2018

Citate despre Legământ

Citate despre Legământ …puterea Legământului va apăra Cauza lui Bahá’u’lláh de îndoielile oamenilor ce sunt în eroare. Ea este fortăreaţa întărită a Cauzei lui Dumnezeu şi pilonul […]
12 iunie 2018

Citate despre Báb

Eu sunt, Eu sunt, Eu sunt Cel Făgăduit! Eu sunt Cel al cărui nume îl invocaţi de o mie de ani, la a cărui pomenire v-aţi […]
12 iunie 2018

Cerințe esențiale pentru dezvoltarea spirituală

de / în numele Casei Universale a Dreptății tradus de LH/editat fsb   Dragi prieteni bahá’í, Europa a suferit atât de îngrozitor în secolele trecute din […]
12 iunie 2018

Ce este, de fapt, această religie bahá`í?

Când omenii mă întreabă în ce cred și află că sunt bahá`í, îmi pun, de obicei, câteva alte întrebări: Cine sunt bahá`íi? Ce cred bahá`íi? Ce […]
12 iunie 2018

Viziune împărtășită, voință împărtășită: alegând împreună viitorul nostru global

O declarație a Comunității Internaționale Bahá’í la Conferința Națiunilor Unite asupra Schimbării Climatice de la Paris, Franța   Paris — 23 noiembrie 2015 Schimbarea climatică antropogenică nu […]
12 iunie 2018

Cum a împlinit Bahá’u’lláh profeția creștină

Kenneth E. Bowers 8 aprilie 2017 Bahá’íi cred că afirmațiile lui Bahá’u’lláh trebuie abordate într-o manieră similară celei în care abordăm învățăturile lui Hristos. Hristos și […]
12 iunie 2018

Festivalul Ayyám-i-Há 24-28 februarie 2021

Despre această perioadă Bahá`u`lláh spune: Se cuvine poporului lui Bahá, ca în aceste zile, să-și aducă bucurie lor, rudelor lor și dincolo de aceștia, celor săraci […]
12 iunie 2018

Neimplicarea în politică

de Ali Murad Davudi după o traducere în limba engleză de Riaz Masrour Introducere: Dr. Ali Murad Davudi (1922-1979?) a fost un bahá’í din Iran cu […]
12 iunie 2018

Adunarea Spirituală Naţională a Bahá’ílor din România

Relații esențiale „Scopul fundamental ce animă Credința lui Dumnezeu și Religia Sa este salvgardarea intereselor și promovarea unității rasei umane și cultivarea spiritului iubirii și frăției […]