Acţiune socială

Bahá’íi lucrează la clădirea unei comunități și la sprijinirea proceselor ce conduc spre pace în întreaga lume. Ne angajăm să creăm o civilizație mondială prosperă și pașnică, bazată pe dreptate şi care să ofere tuturor oamenilor posibilitatea de a-și dezvolta și exprima capacitățile.

Aceste eforturi au două ramuri principale:

  • Proiectele de dezvoltare din rândurile comunității locale, ce se adresează nevoilor materiale și spirituale ale comunității și dezvoltarea capacității indivizilor de a participa la procesul de construire a unei lumi mai bune. Scopul este de împuternicire plecând din rândul comunității către vârful ei și nu de a impune soluții de la vârf către bază. Individul se află în centrul acestui proces de dezvoltare.

  • Inițiative diplomatice și de politici publice în colaborare cu guverne și organizații cu scopuri similare, în special în domeniile drepturilor omului, educației, promovării femeii și a dezvoltării sistematice.

Egalitatea raselor

Bahá’íi consideră că rasismul este o problemă vitală și provocatoare. Bahá’u’lláh, Profetul-fondator al Credinței Bahá’í, ne învață că pacea, prosperitatea și bunăstarea în lume depind în cele din urmă de recunoașterea unității omenirii.

Încă de la începuturile sale în Statele Unite, anii 1890, Comunitatea Bahá’í a luat o poziție fermă în promovarea și susținerea eradicării rasismului…

În 1912, ‘Abdu’l-Bahá, fiul lui Bahá’u’lláh și succesorul desemnat, în timpul turneului de nouă luni în Statelor Unite, a subliniat de nenumărate ori necesitatea  unității dintre rase.

În toate călătoriile Sale, ‘Abdu’l-Bahá a vorbit deschis pentru oamenii de diferite rase și de asemenea a avut o intervenție și în cadrul celei de-a patra Convenții anuale a Asociației Naționale pentru Progresul oamenilor de culoare (NAACP).
Spiritul conferințelor susținute la acea vreme de ‘Abdu’l-Bahá dăinuie și astăzi și însuflețește activitățile prietenilor bahá’í din întreaga țară.

Bahá’íi cred că oriunde există nedreptate și inegalitate, întreaga societate are de suferit. Ei cred că toată lumea este responsabilă pentru construirea unei societăți drepte.

Unitatea rasială oferă tuturor șanse egale și implicațiile sunt profunde. Credința Bahá’í subliniază nevoia transformării spirituale, care va genera o schimbare atât în comportamentul individual cât și colectiv.

Chemarea lui Bahá’u’lláh pentru conviețuire în unitate iubitoare începe chiar cu familia. Prima căsătorie bahá’í interrasială a avut loc în 1914 în America, într-o perioadă în care astfel de căsătorii erau interzise sau nu erau recunoscute în 25 de state. Astăzi, părinții bahá’í din toată lumea se străduiesc să ridice o generație de copii liberi de prejudecăți.

 

Relaţii interconfesionale

Bahá’íi cred că religia are un rol crucial în construirea unei lumi pașnice și rezolvarea conflictelor. Încă de la mijlocul anilor 1800 bahá’íi s-au implicat activ în promovarea dialogului interconfesional și bunei înțelegeri.

Învățăturile bahá’í afirmă că toate religiile principale ale lumii sunt etape valide și progresive în evoluția relației omenirii cu Dumnezeu. În acord cu chemarea lui Bahá’u’lláh de  „a ne însoți cu adepții tuturor religiilor într-un spirit de prietenie și tovărășie,” bahá’íi sunt implicați în mod activ în numeroase inițiative interconfesionale, la nivel local, național și internațional.

Bahá’íi şi Organizaţia Națiunile Unite

Pacea este posiblă

Într-o lume copleșită de conflicte și discordie, nevoia de pace devine tot mai urgentă. Oricât de mari ar fi ,,durerile facerii” cu care lumea trebuie să se confrunte, bahá’íi cred că, în cele din urmă, pacea este la îndemâna națiunilor. Totuși, atingerea acestui țel necesită o ..modificare organică în structura societății”, renunțarea la presupuneri învechite, și înțelegerea faptului ca dreptatea și unitatea sunt premisele necesare pentru pace. Oricât de confuză pare starea lumii în prezent, învățăturile bahá’í arată faptul că este o etapă naturală dintr-un proces organic, care împinge umanitatea către unitatea sa sortită.

Relația bahá’ílor cu Organizaţia Națiunile Unite

Înțelegând că munca Națiunilor Unite reprezintă un efort major în ,,globalizarea omenirii” bahá’íi au sprijinit această muncă, încă de la înființarea sa. Adunarea Spirituală Naționala a Bahá’ílor din Statele Unite, corpul național de guvernare al Comunității Bahá’í din Statele Unite, este reprezentată în cadrul Națiunilor Unite încă din 1947. Biroul Bahá’í al Statelor Unite la Națiunile Unite face parte din rețeaua mai largă a Comunității Internaționale Bahá’í, un organism ce reprezintă peste 180 de organizații naționale bahá’í afiliate, inclusiv România, care are un statut consultativ în cadrul Consiliului Social și Economic al Națiunilor Unite (ECOSOC). Biroul Bahá’í al Statelor Unite la Națiunile Unite colaborează cu diverse departamente și agenții ONU specializate și este acreditat la Departamentul sau de Informare Publică. De asemenea, acest birou implică Comunitatea Bahá’í din Statele Unite în campanii ONU și lucrează cu o numeroase organizatii nonguvernamentale pe o gamă largă de probleme sociale și umanitare la nivel internațional. Mai multe informații și declarații oficiale la https://www.bic.org/

Pacea mondială, securitatea și dezvoltarea, pași practici pentru realizarea acestora, sunt subiecte tratate cu predilecție în Scrierile Bahá’í.

Știați că cea mai mare întâlnire a unei organizații pentru pace ținute concomitent cu redactarea Cartei Națiunilor Unite in San Francisco, a fost o întâlnire bahá’í?

 

Dezvoltare socială şi economică

Eforturile de promovare a dezvoltării sociale și economice joacă un rol important la nivelurile locale și naționale ale Comunității Bahá’í. Majoritatea acestora sunt proiecte la scară mică în domenii precum educația, sănătatea, economia și protecția mediului.

Proiectele variază de la simple școli, până la cursuri de nivel universitar, de la proiecte de educație în agricultură și sănătate la sate până la participarea în cadrul programelor importante de reîmpădurire. Majoritatea acestor proiecte funcționează la nivelul de bază al comunității bazându-se pe resurse și coordonare locale.

În ultima decadă, comunitățile bahá’í au creat peste 1500 de astfel de proiecte. Bahá’íi activează în peste 600 de școli și 7 stații de radio ce transmit programe educaționale, de sănătate și agricultură cât și informații referitoare la activitățile Comunității Bahá’í.

Aceste acțiuni sunt administrate, inițiate sau supervizate de către instituții alese în mod democratic la nivel local și național denumite Adunări Spirituale. Ele reprezintă un efort global de învățare a modalităților de abordare a dezvoltării sociale și economice care armonizează aspectele științifice și tehnologice cu cele spirituale și morale.

Biroul Bahá’í pentru Dezvoltare Socială și Economică, o agenție a Centrului Mondial Bahá’í din Haifa, Israel, monitorizează progresul programelor la nivel global, oferă sfaturi și sprijin și facilitează acțiuni de colaborare cu alte organizații cu preocupări similare.

 

Mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă

Natura ca încredințare divină

De mai bine de 20 de ani, Comunitatea Bahá’í a lucrat, alături de ceilalți, pentru progresul conștientizării ecologice și a dezvoltării durabile. O mare parte din inspirația pentru activitățile întreprinse provine din Scrierile Sfinte Bahá’í, care sunt pătrunse de respectul profund pentru natură și interconexiunea dintre toate lucrurile existente. Pentru bahá’í, natura reprezintă o confirmare divină care reflectă calitățile și atributele lui Dumnezeu și, ca atare, trebuie prețuită.
La fel ca și credincioșii altor religii, bahá’íi sunt chemați să fie ocrotitorii și păstrătorii mediului.

 

Principii esențiale

Învățăturile bahá’í mai subliniază faptul că dezvoltarea durabilă depinde de acceptarea și practicarea de către umanitate a unor principii etice și spirituale care să determine bunăstarea economică, socială și pe cea a mediului înconjurător. Între aceste principia, esențial este cel al unității umanității, care este adevărul spiritual și social care dă formă epocii actuale. Bahá’íi cred că o astfel de viziune cuprinzătoare a unei societăți globale este necesară pentru a inspira indivizii să-și asume responsabilitatea pentru viitorul nostru comun.

Evoluţie

Pentru bahá’í, o parte din construirea acestei viziuni unificatoare este aplicarea principiilor bahá’í în activitatea lor la nivel local, național si internațional.
Urmărește link-urile de mai jos pentru a afla mai multe informații despre aceste inițiative și pentru a vedea cum se implică bahá’íi alături de alte comunități religioase pentru a cultiva grija față de mediu și dreptate.

Progresul femeii

Bahá’íi consideră egalitatea dintre sexe și participarea totală a femeilor în toate domeniile drept elemente esențiale pentru pacea și progresul omenirii.

Inegalitatea dintre sexe întârzie nu numai evoluția dar și însuși progresul civilizației.

Citat: Scrierile Bahá’í afirmă că: ,,Atâta timp cât femeile sunt impiedicate să atingă potențialul lor cel mai înalt, bărbații vor fi incapabili să atingă mareția care poate fi a lor.”

Bahá’íi s-au străduit mai mult de un secol să avanseze statutul femeilor prin susținerea unor politici și legislații care să promoveze egalitatea între sexe.

Aceștia au colaborat cu coalițiile naționale pentru legislația împotriva violenței domenstice; educația legată de implicațiile violenței împotriva femeilor asupra sănătății; promovarea unei integrări complete a ambelor sexe în planificarea dezvoltării; și apărarea împotriva violenței asupra femeilor manifestată din nefericire în toată lumea.

Drepturile omului

Învățăturile Bahá’í afirmă că există o singură familie umană și că toți oamenii împărtășesc aceleași drepturi universale ale omului. Acest angajament al drepturilor omului se bazează pe recunoașterea demnității ființei umane ca o creație a lui Dumnezeu.

Bahá’íi depun constant eforturi pentru a contribui la crearea unei societăți în care drepturile omului săfie respectate și protejate. În propria viață de comunitate precum și în colaborare cu societatea civilă, Guvernul și partenerii internaționali, ei lucrează la punerea în aplicare a libertății de conștiință, egalitatea dintre femei și bărbați, eliminarea extremelor de sărăcie și bogăție, eliminarea prejudecăților și alte principii-cheie ale Credinței Bahá’í.

În dorința de a stimula în mod eficient dezvoltarea umană, bahá’íi sprijină crearea unui cadru legal internațional și a instituțiilor multilaterale eficiente care să monitorizare încălcările drepturilor omului și să încurajeze punerea în aplicare a standardelor globale.