Scopul cercurilor de studii Bahá'í este de a oferi participanților cunoștințe, intuiții spirituale și mijloace care să îi ajute să contribuie la îmbunătățirea societății, începând cu propria vecinătate. Aceasta se realizează prin studiul sistematic al unor secvențe de cursuri bazate pe Scrierile Baha'i, cursuri elaborate de Institutul Ruhi.

Prima dintre cele șapte cărți de studiu este intitulată "Reflecții despre viața spiritului". Sunt examinate chestiuni spirituale precum rugăciunea, meditația, viața și moartea și dezvoltarea sufletului. Mai jos puteți găsi o scurtă descriere. Cercurile de studii se desfășoară peste tot și sunt deschise torturo celor interesați. Oricine este invitat să se inspire din Scrierile Baha'i și să beneficieze de perlele de înțelepciune și cunoștințele cuprinse în ele pentru a face față dificultăților vieții.

Cercurile de studiu se desfășoară într-o atmosferă înălțătoare astfel încât participanții să se simtă încurajați să devină agenți activi ai propriei dezvoltări spirituale. Rolul facilitatorului nu este de a împărtăși cunoștințe ci de a asigura derularea discuțiilor.

 


 

Cartea 1: Reflecții asupra vieții spiritului 
The first book in the sequence of courses is largely concerned with the question of identity. What is the real identity of the “I” in the sentence “I walk a path of service”? A group of people progressing through this book develops their capacity to read and reflect on the Bahá'í Writings, to study prayers, and to shape a pattern of life known for its devotional character.

Cartea 2: Ridicându-ne pentru a servi
Cartea 2 explorează natura unui parcurs de servire a umanității și modalitatea de a pași pe un astfel de drum. Una dintre caracteristicile esențiale ale comunității este unitatea, solidaritatea. Participanții descoperă bucuria de a lucra în serviciul umanității, a propovăduirii Credinței și deprind mijloace și abilități necesare pentru a iniția conversații semnificative pentru minte și spirit cu cei din jur.

Cartea 3:
Al doilea act de servire discutat în cadrul cursurilor Institutului vizează educația spirituală a copiilor. Educația copiilor este esențială pentru transformarea societății. Cartea 3 se concentrează asupra unor cunoștințe, mijloace și calități necesare celor care doresc să intre în aceasta zonă importantă de servire. Participanții învață să cultive dezvoltarea calităților spirituale la copiii mici cu dragoste și disciplină.

Cartea 4: Manifestările Gemene
Istoria modelează în mare măsură identitatea individuală precum și a grupurilor de oameni, a comunităților. Cartea 4 este dedicată studiului istoriei vieții lui Bahá’u’lláh, fondatorul Credinței Baha'i și a Premergătorului Său, Báb. O privire limpede asupra trecutului permite oamenilor să contribuie mai eficient la modelarea viitorului.

Cartea 5: Descătușând puterea adolescenților
Conform învățăturilor Baha'i, individul atinge vârsta maturității la 15 ani, atunci când obligațiile morale și spirituale intră în vigoare. Anii imediat premergători acestei vârste au deci o semnificație specială. Sunt anii în care adolescentul se străduiește să lase în urmă deprinderile copilăriei, în mintea sa formându-se conceptele fundamentale despre individ și viața colectivă. Tinerii între 12-15 ani au multe de spus, iar cine îi tratează ca pe niște copii ratează ocazia de a-i ajuta să-și formeze o identitate adecvată. Cartea 5 se concentrează asupra conceptelor, deprinderilor, calităților și atitudinilor pe care experiența a dovedit că sunt necesare celor care doresc să sprijine tinerii în programe de dezvoltare spirituală.

Cartea 6: Propovăduirea Cauzei
Oameni din orice categorie socială sunt bineveniți să exploreze învățăturile lui Bahá’u’lláh și să învețe modul în care le pot aplica pentru a-și îmbunătăți viețile. Toți Baha'ii așadar împărtășesc liber și necondiționat învățăturile și preceptele Credinței lor. Deşi răspândirea mesajului lui Bahá’u’lláh reprezintă unul dintre serviciile esențiale pentru fiecare bahá'í, propovăduirea este și un fel de a fi. E un fel de a fi în care fiecare bahá'í împărtășește în permanență cu ceilalți binecuvântările de care el însuși a avut parte din plin.

Cartea 7: Împreună pe calea servirii umanității
Cartea 7 este dedicată unui act de servire decisiv pentru funcționarea Institutului Ruhi în sine și anume sprijinirea unui grup de persoane care parcurg primele sase cursuri. Faptul că indivizii se acompaniază reciproc în serviciul comunității este central pentru procesul de consolidare a capacităților demarat prin participarea la aceste cursuri. Participanții studiază dinamica spirituală a înaintării pe calea servirii, examinează câteva concepte, atitudini, abilități și mijloace necesare pentru acompanierea unui grup de prieteni pe acest drum, luând în considerare rolul artelor în activitățile cercului de studiu.