În toată lumea (în orașe și sate), juniori și tineri învață cum să contribuie la îmbunătățirea societății.

"Fiecare generație... are ocazia de a contribui la destinul omenirii, ocazie unică în timpul vieții. Pentru generația actuală a sosit momentul să reflecteze, să se implice, să se formeze pentru o viață în serviciul umanității pentru care binecuvântările vor curge din abundență." - dintr-o scrisoare adresată tinerilor de către Casa Universală a Dreptății.

Prin activități inițiate și îndrumate de comunitatea Baha'i, tinerii se întâlnesc cu regularitate pentru a explora teme și întrebări caracteristice perioadei tinereții, pentru a-și dezvolta simțul responsabilității față de construirea comunității și pentru a-și consolida înțelegerea importanței credinței și tenacității într-o viață dedicată servirii umanității. Cu spiritul vibrând și cu hotărâre, tineri din toate mediile, angajați în aceste activități, își construiesc propria capacitate de a răspunde cu înțelepciune, curaj și smerenie tulburărilor cu care se confruntă societatea în prezent.

Comunitatea Baha'i derulează Programul de Împuternicire Spirituală pentru Tineri pentru a răspunde nevoilor adolescenților și tinerilor din întreaga lume. Programul urmărește dezvoltarea gândirii morale și canalizarea energiilor tinerilor între 11 și 14 ani, desfășurându-se în scoli, centre comunitare și vecinătăți. Cei ce doresc să devină mentori sau voluntari în cadrul Programului pot beneficia de antrenare și îndrumare practică.