Investigarea independentă a realităţii, fie ea ştiinţifică sau religioasă, este cu tărie încurajată în Scrierile lui Bahá’u’lláh. El a spus că indivizii trebuie să se străduiască să se elibereze de prejudecăţi, de idei preconcepute şi de urmarea orbească a tradiţiilor şi autorităţilor tradiţionale.

Bahá’íi cred că investigarea independentă a adevărului este valabilă atât pentru adulţi cât şi pentru copii, prin urmare copiii ar trebui să fie liberi să aleagă orice religie doresc. Cu acestea în minte, nimeni nu “se naşte bahá’í”. Vârsta maturităţii este considerată a fi 15 ani şi începând cu această vârstă oamenii au posibilitatea să se înscrie în mod oficial în Credinţa Bahá’í.

Investigarea adevărului şi obţinerea concluziilor este o activitate complexă, iar bahá’íi au instrumente cu care să facă acest lucru. Unul dintre aceste instrumente, pe care bahá’íi îl consideră esenţial pentru găsirea adevărului, este "consultaţia". Puteţi citi mai mult despre cum funcţionează consultaţia. Bahá'u'lláh subliniază obligaţia fundamentală a fiinţelor umane de a dobândi cunoştinţe cu “ochii lor proprii şi nu prin ochii altora”. În zilele noastre, una dintre principalele surse de conflict în lume este faptul că mulţi oameni urmează orbeşte şi fără discernământ diverse tradiţii, mişcări şi opinii. Dumnezeu a dat fiecărei fiinţe umane mintea şi capacitatea de a deosebi adevărul de minciună.

Dacă indivizii nu reuşesc să utilizeze propriile capacităţi de a raţiona şi aleg să accepte fără rezerve anumite opinii şi idei, fie din admiraţie pentru, fie din teama faţă de cei care emit respectivele opinii şi idei, atunci îşi neglijează responsabilitatea morală de bază pe care o au ca fiinţe umane. Mai mult decât atât, când oamenii acţionează în acest mod devin adesea ataşaţi de o anumită idee sau tradiţie şi drept urmare intoleranţi faţă de cei care nu o împărtăşesc. Astfel de ataşamente pot conduce la conflict. Istoria a fost martoră la conflicte şi chiar vărsare de sânge pornite de la mici modificări aduse practicii religioase sau de la schimbări minore în interpretarea unei doctrine. Căutarea personală a adevărului permite individului să ştie din ce motiv aderă la o anumită ideologie sau doctrină. Bahá’íi cred că întrucât există o singură realitate, toţi oamenii vor descoperi treptat diferitele faţete ale acesteia şi, în ultima instanţă, vor ajunge la înţelegere comună şi unitate, sub condiţia că vor căuta în mod sincer adevărul.