Consultaţia este o metoda distinctă, lipsită de adversitate de luare a deciziilor, ale cărei principii au fost stabilite de către Fondatorul Credinţei Baháí, Bahá’u’lláh. Ţelul consultaţiei este de a investiga adevărul şi de a clădi consens între membrii grupurilor de oricem mărime şi compoziţie.

Modul prin care oameni de diferite opinii şi medii de provenienţă sunt capabili să cadă de acord este dacă fiecare membru al grupului urmează aceste cinci instrucţiuni simple, dar puternice:

1. Evaluarea faptelor. Ar trebui incluse cea mai largă gamă de surse şi cea mai cuprinzătoare varietate de perspective atunci când se strâng informaţiile.

2. Identificarea principiilor spirituale fundamentale care s-ar putea aplica problemei sau chestiunii. Pentru baháí, aceste principii de bază ar putea include concepte precum egalitatea dintre bărbaţi şi femei, armonia dintre ştiinţă şi religie, şi eliminarea tuturor formelor de prejudecată.

3. Trebuie să fim cât se poate de sinceri şi deschişi pe durata discutării subiectului, simultan menţinând un interes plin de curtoazie faţă de vederile şi ideile celorlalţi. Orice poate sabota acest principiu – cum ar fi atacurile personale, ultimatumul general şi necondiţionat şi afirmaţiile jignitoare – ar trebui evitate.

4. Trebuie să fim detaşaţi. Din clipa în care o idee este prezentată – aceasta aparţine întregului grup. Acest profund principiu încurajează ideile care sunt născute dintr-o sinceră dorinţă de a servi, ca fiind opuse ideilor care provin dintr-o dorinţă de a fi recunoscut sau a clădi influenţă personală.

5. Luarea deciziei. Este de dorit unanimitatea, dar pentru a se ajunge la o concluzie poate fi utilizat şi votul majorităţii. Este crucial ca odată ce este luată o decizie, întregul grup să acţioneze în direcţia acesteia în unitate, indiferent de cine sau cât de mulţi au sprijinit măsura. În acest mod nu poate exista nici „un raport minoritar”, şi nici „postură de opoziţie” în consultaţie. Mai degrabă baháíi cred că dacă decizia este una greşită, acest lucru va deveni evident în implementarea ei – dar doar dacă grupul decizional şi într-adevăr comunitatea în general sprijină respectiva decizie din toată inima. Acest angajament la unitate asigură faptul că dacă o decizie sau un proiect eşuează, problema stă în idee insăşi, şi nu în lipsa de sprijin din partea comunităţii, sau în acţiuni insistente ale oponenţilor.

“The shining spark of truth, cometh forth only after the clash of differing opinions.”

— Abdu’l Baha

“If they agree on a subject, even though it be wrong, it is better than to disagree and be in the right, for this difference will produce the demolition of the divine foundation. Though one of the parties may be in the right and they disagree that will be the cause of a thousand wrongs, but if they agree and both parties are in the wrong, as it is in unity the truth will be revealed and the wrong made right.”

— Abdu’l Baha

Principii si practici

 • Egalitatea dintre femei şi bărbaţi

  Încă de la începuturile ei de acum aproape o sută cincizeci de ani, Credinţa Baháí a propovăduit egalitatea dintre...

 • Armonia dintre ştiinţă şi religie

  Baháíi resping noţiunea că există un conflict inerent între ştiinţă şi religie. În loc de aceasta, ei cred că...

 • Consultaţia

  Consultaţia este o metoda distinctă, lipsită de adversitate de luare a deciziilor, ale cărei principii au fost...

 • Serviciu adus umanităţii

  Pentru baháí, serviciul adus altora conferă vieţii înţeles şi scop. Orice muncă sau profesie îndeplinită într-un...

 • Căsătoria şi familia

  Căsătoria şi familia reprezintă temelia civilizaţiei umane. În mediul familial învăţăm să ne confruntăm cu...

 • Postul bahá'í

  Din 2 şi până în 20 martie, bahá’íi din întreaga lume se trezesc înainte de răsărit pentru a servi micul dejun şi a...

 • Pelerinajul

  În fiecare an, mii de pelerini bahá’í vin din întreaga lume să se roage şi să mediteze la mormintele şi Locurile...

 • Investigarea independentă a adevărului

  Investigarea independentă a realităţii, fie ea ştiinţifică sau religioasă, este cu tărie încurajată în Scrierile lui...

 • Calendarul bahá'í

  Anul bahá’í este alcătuit din 19 luni a câte 19 zile fiecare (361 de zile), cu adăugarea "Zilelor Intercalare"...

 • Simboluri baha’i

  Steaua cu noua colturi O simpla stea cu noua colturi este folosita in mod obsinuit de baha’I ca simbol al Credintei lor....

 • Principii şi practici

  A deveni bahá’í înseamnă a răspunde chemării divine actuale şi a te alătura unei fraternităţi globale angajate în...