The Bahá’í Faith upholds the unity of God, recognizes the unity of His Prophets, and inculcates the principle of the oneness and wholeness of the entire human race. It proclaims the necessity and the inevitability of the unification of mankind, asserts that it is gradually approaching, and claims that nothing short of the transmuting spirit of God, working through His chosen Mouthpiece in this day, can ultimately succeed in bringing it about.

— Shoghi Effendi

Shoghi Effendi, Păzitorul Credinţei Bahá’í

 

Shoghi Effendi este cunoscut drept Păzitorul Credinţei Bahá’í. El este nepotul cel mai mare al lui ‘Abdu’l-Bahá şi strănepotul profetului fondator al Credinţei, Bahá'u'lláh.

Pe 28 noiembrie 1921 ‘Abdu’l-Bahá a încetat din viaţă, liniştit, în somn. La fel ca şi tatăl Său, Bahá'u'lláh, ‘Abdu’l-Bahá a lăsat un testament clar şi explicit – o extensie a Legământului stabilit de către Bahá'u'lláh. În acel document, ‘Abdu’l-Bahá îl numeşte pe cel mai mare nepot al Său, Shoghi Effendi Rabbani, să Îi succeadă ca şi conducător sau “Păzitor” al Credinţei Bahá’í. Instituţia Păzitorului a fost o instituţie anticipată de către Bahá'u'lláh. În această îndatorire, Shoghi Effendi a fost desemnat ca şi interpretul autorizat al învăţăturilor bahá’í. Odată cu moartea lui Shoghi Effendi în 1957, linia conducătorilor ereditari ai Credinţei Bahá’í a ajuns la final.