HOME  //  Info  //  Fondatori şi istorie  //  Abdu'l-Bahá: modelul de viaţă bahá'í

The Bahá’í Faith upholds the unity of God, recognizes the unity of His Prophets, and inculcates the principle of the oneness and wholeness of the entire human race. It proclaims the necessity and the inevitability of the unification of mankind, asserts that it is gradually approaching, and claims that nothing short of the transmuting spirit of God, working through His chosen Mouthpiece in this day, can ultimately succeed in bringing it about.

— Shoghi Effendi

`Abdu’l-Bahá este numele sub care este cunoscut Abbas Effendi, fiul lui Bahá’u’lláh şi succesorul Său numit. `Abdu’l-Bahá înseamnă “Slujitorul Gloriei”. În 1892 El a fost desemnat de către Bahá’u’lláh ca şi “Centrul Legământului” către care toţi bahá’íi ar trebui să se întoarcă, interpretul autorizat al scrierilor Tatălui Său şi exemplul perfect de cum să trăieşti o viaţă bahá’í.

Născut în Teheran, împreună cu familia sa, `Abdu’l-Bahá a fost alternativ întemniţat şi exilat pe parcursul a celei mai mari părţi din viaţa Sa. La vârsta de 64 de ani, după 40 de ani de închisoare, `Abdu’l-Bahá a fost eliberat de către Junii Turci şi împreună cu familia sa a început să trăiască într-o oarecare siguranţă. Călătoriile sale în Vest şi „Tabletele Planului Divin” pe care le-a scris au răspândit mesajul bahá’í dincolo de rădăcinile sale din Orientul Mijlociu şi „Testamentul şi Voinţa” Sa au pus bazele actualei ordini administrative bahá’í.

În occident şi orient, `Abdu’l-Bahá a fost cunoscut drept ambasadorul păcii, apărător al dreptăţii şi cel mai important reprezentant al unei noi Credinţe. Printr-o serie de călătorii epocale efectuate în America de Nord şi Europa, prin cuvânt şi exemplu personal, `Abdu’l-Bahá a proclamat cu forţă şi convingere principiile esenţiale ale religiei Tatălui Său. Afirmând că „iubirea este cea mai puternică lege” care constituie fundamentul „adevăratei civilizaţii” şi că „nevoia supremă a umanităţii este cooperarea şi reciprocitatea” între toate popoarele sale, `Abdu’l-Bahá s-a adresat atât conducătorilor cât şi celor umili, oricărui suflet care i-a ieşi în cale.

În timpul călătoriei Sale în America de Nord, a vizitat mai multe misiuni, biserici şi grupuri, a mers la zeci de întâlniri în casele bahá’ílor şi a oferit nenumărate întâlniri personale la sute de oameni. În timpul cuvântărilor Sale, El a proclamat principii bahá’í precum unitatea lui Dumnezeu, unitatea religiilor, unitatea omenirii, egalitatea dintre femei şi bărbaţi, pacea mondială şi echitatea economică. De asemenea, a insistat ca toate cuvântările Sale să fie deschise tuturor raselor. Vizita şi cuvântările Sale au fost subiectul a sute de articole în presă.