bahai-unitate

 

Principiul unității religiilor stă în centrul învățăturilor bahá’í. Bahá’u’lláh a afirmat că umanitatea este angajată într-un proces de creștere colectivă similar cu procesul de creștere al unui individ: așa cum omul își începe viața ca un copil fără putere și atinge maturitatea în faze succesive, tot așa omenirea și-a început viața socială colectivă într-un stadiu primitiv, atingând treptat maturitatea. În cazul individului, este clar că evoluția sa este rezultatul educației primite de la părinți, profesori și de la societate în general.

Dar care este forța care determină evoluția colectivă a umanității? Răspunsul pe care Credința Bahá’í îl dă la această întrebare este “religia revelată”. Într-una din cărțile Sale importante, Kitab-i-Iqan (Cartea Certitudinii), Bahá’u’lláh explică cum Dumnezeu, Creatorul, a intervenit și va continua să intervină în istoria omenirii prin intermediul Mesagerilor Săi. Acești Mesageri, pe care Bahá’u’lláh îi numește “Manifestările lui Dumnezeu”, cum ar fi Abraham, Moise, Buddha, Zoroaster, Iisus, Mahomed, și așa mai departe, sunt în principal fondatorii marilor religii. Spiritul emanat de venirea acestora, împreună cu influența învățăturilor lor și sistemele sociale stabilite de legile și preceptele lor permit omenirii să progreseze în evoluția colectivă. Altfel spus: Manifestarile lui Dumnezeu sunt principalii educatori ai omenirii. Așadar principiul unității religiilor înseamnă că toți fondatorii marilor religii – Manifestările – au venit de la Dumnezeu, și că toate sistemele religioase stabilite de ei sunt parte a unui plan divin unic al lui Dumnezeu.

În realitate, există doar o singură religie, religia lui Dumnezeu. Această unică religie evoluează în permanență și fiecare sistem religios în parte reprezintă un stadiu în evoluția întregului.

“The fundamental principle enunciated by Bahá’u’lláh, the followers of His Faith firmly believe, is that Religious truth is not absolute but relative, that Divine Revelation is a continuous and progressive process, that all the great religions of the world are divine in origin, that their basic principles are in complete harmony, that their aims and purposes are one and the same, that their teachings are but facets of one truth, that their functions are complementary, that they differ only in the non-essential aspects of their doctrines and that their missions represent successive stages in the spiritual evolution of human society.”

— Shoghi Effendi

Concepte spirituale

 • Unitatea religiilor

    Principiul unității religiilor stă în centrul învățăturilor bahá’í. Bahá’u’lláh a afirmat că umanitatea este angajată...

 • Maturitatea omenirii

  De la începutul până la sfârşitul său, orice fiinţă din lumea aceasta trece prin diferite stadii. Fiecare stadiu are...

 • Viaţa sufletului

  Evoluția sau dezvoltarea sufletului și a capacităților sale este scopul fundamental al existenței umane. Această evoluție...

 • Natura umană

  Spre deosebire de majoritatea orientărilor contemporane care presupun că fiinţa umană este din naştere orientată către...

 • Dreptatea

  Dreptatea este o capacitate a sufletului uman. Ea permite fiecăruia dintre noi să vadă lumea prin ochii proprii şi nu prin...

 • Moartea şi viaţa de apoi

  Bahá’u’lláh confirmă existenţa unui suflet raţional separat pentru fiecare om. Ne-a învăţat că viaţa şi moartea sunt părţi...

 • Concepte spirituale

  Principiul unităţii omenirii este pivotul în jurul căruia se află toate învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh ne-a...

 • Un singur Dumnezeu

  Învățăturile Bahá'í pun accent deosebit pe unitate –unitatea religiilor, unitatea omenirii, unicitatea lui Dumnezeu....