Spre deosebire de majoritatea orientărilor contemporane care presupun că fiinţa umană este din naştere orientată către sine, către competiţie şi conflict, Credinţa Bahá’í are o viziune pozitivă asupra naturii umane. Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinţei Bahá’í, a afirmat că fiinţele omeneşti se nasc nobile. El se referă la fiecare persoană ca la “o mină plină de nestemate de o inestimabilă valoare” şi aceste “nestemate” sau calităţi pot fi “exploatate” sau dezvoltate când individul se întoarce către Dumnezeu.

Aşa încât pentru bahá’í nu există conceptul de “păcat originar” sau altă doctrină asemănătoare care consideră fiinţele omeneşti ca având în mod intrinsec elementul răului în natura lor. Toate forţele şi facultăţile dinlăuntrul nostru sunt date de Dumnezeu şi deci sunt potenţial benefice pentru dezvoltarea noastră spirituală. De exemplu, lăcomia este calitatea de a cere mai mult. Dacă o femeie este dornică sa ceară mai multă știinţă, mai multe cunoştinţe, sau să devină plină de bunăvoinţă şi de generozitate, o asemenea lăcomie este demnă de toată lauda. Dar dacă ea îndreaptă lăcomia către bani care să-i cumpere un statut sau să o facă să se simtă superioară altora, aceasta este o lăcomie vinovată. Învăţăturile bahá’í neagă existenţa lui Satan, a diavolului, sau a “forţei răului”. Așa cum frigul este absenţa căldurii iar întunericul este absenţa luminii, tot așa răul este înţeles pur şi simplu ca absenţa binelui.

Bahá’íi cred că scopul corpului omenesc şi a facultăţilor fizice este acela de a servi ca vehicul pentru dezvoltarea sufletului. Pe măsură ce energiile corpului sunt treptat aduse sub controlul conştient al sufletului, acestea devin instrumente pentru exprimarea calităţilor spirituale. Numai pasiunile fizice nedisciplinate devin cauza răului şi împiedică progresul spiritual. Pe de altă parte, Bahá’u’lláh se opune ferm oricărei forme de ascetism sau de abstinenţă extremă. El pune accent pe disciplina sănătoasă şi pe principiul moderaţiei: lucrurile sunt benefice când sunt menţinute între limitele moderaţiei și devin dăunătoare când ajung la extreme. 

O SON OF SPIRIT!

Noble have I created thee, yet thou hast abased thyself. Rise then unto that for which thou wast created.

— Bahá’u’lláh

Concepte spirituale

 • Unitatea religiilor

    Principiul unității religiilor stă în centrul învățăturilor bahá’í. Bahá’u’lláh a afirmat că umanitatea este angajată...

 • Maturitatea omenirii

  De la începutul până la sfârşitul său, orice fiinţă din lumea aceasta trece prin diferite stadii. Fiecare stadiu are...

 • Viaţa sufletului

  Evoluția sau dezvoltarea sufletului și a capacităților sale este scopul fundamental al existenței umane. Această evoluție...

 • Natura umană

  Spre deosebire de majoritatea orientărilor contemporane care presupun că fiinţa umană este din naştere orientată către...

 • Dreptatea

  Dreptatea este o capacitate a sufletului uman. Ea permite fiecăruia dintre noi să vadă lumea prin ochii proprii şi nu prin...

 • Moartea şi viaţa de apoi

  Bahá’u’lláh confirmă existenţa unui suflet raţional separat pentru fiecare om. Ne-a învăţat că viaţa şi moartea sunt părţi...

 • Concepte spirituale

  Principiul unităţii omenirii este pivotul în jurul căruia se află toate învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh ne-a...

 • Un singur Dumnezeu

  Învățăturile Bahá'í pun accent deosebit pe unitate –unitatea religiilor, unitatea omenirii, unicitatea lui Dumnezeu....