“The purpose of justice is the appearance of unity among men.”

— Bahá’u’lláh

 

From the Arabic Hidden Words:

“O SON OF SPIRIT!
The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not through the knowledge of thy neighbor. Ponder this in thy heart; how it behooveth thee to be. Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving-kindness. Set it then before thine eyes.”

— Bahá’u’lláh

Dreptatea este o capacitate a sufletului uman. Ea permite fiecăruia dintre noi să vadă lumea prin ochii proprii şi nu prin ochii altora. Ne protejează de imitarea oarbă specifică tradiţiei, de prejudecăţi religioase şi de intoleranţă. Capacitatea noastră de a fi drepţi ne pemite să îi tratăm pe ceilalți corect şi echitabil şi nu să ne preocupăm doar de propriul nostru interes. Dreaptatea este un adevărat dar de la Dumnezeu care ne implică în viaţa celorlalţi, ne bucurăm de fericirea lor sau suferim alături de ei.
Înclinaţia sufletului către dreptate ne împinge să devenim protagoniştii prefacerilor sociale în vecinătăţile, în comunităţile, în naţiunile noastre. Învăţăm să vedem societatea într-un mod care este conform Învăţăturilor lui Bahá’u’lláh, văzând în fiecare fiinţă omeneasca nobleţea şi capacitatea de a-i servi pe alţii. Bahá’u’lláh spune, “Lumina oamenilor este dreptatea. Nu o stingeţi cu vânturile opuse ale opresiunii şi tiraniei. Scopul dreptăţii este (apariţia) întemeierea unităţii oamenilor. Oceanul înţelepciunii divine inundă glorioasa lume, în timp ce cărţile nu pot conţine semnificaţia profundă.”

Concepte spirituale

 • Unitatea religiilor

    Principiul unității religiilor stă în centrul învățăturilor bahá’í. Bahá’u’lláh a afirmat că umanitatea este angajată...

 • Maturitatea omenirii

  De la începutul până la sfârşitul său, orice fiinţă din lumea aceasta trece prin diferite stadii. Fiecare stadiu are...

 • Viaţa sufletului

  Evoluția sau dezvoltarea sufletului și a capacităților sale este scopul fundamental al existenței umane. Această evoluție...

 • Natura umană

  Spre deosebire de majoritatea orientărilor contemporane care presupun că fiinţa umană este din naştere orientată către...

 • Dreptatea

  Dreptatea este o capacitate a sufletului uman. Ea permite fiecăruia dintre noi să vadă lumea prin ochii proprii şi nu prin...

 • Moartea şi viaţa de apoi

  Bahá’u’lláh confirmă existenţa unui suflet raţional separat pentru fiecare om. Ne-a învăţat că viaţa şi moartea sunt părţi...

 • Concepte spirituale

  Principiul unităţii omenirii este pivotul în jurul căruia se află toate învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh ne-a...

 • Un singur Dumnezeu

  Învățăturile Bahá'í pun accent deosebit pe unitate –unitatea religiilor, unitatea omenirii, unicitatea lui Dumnezeu....