HOME  //  Info  //  Concepte spirituale

Principiul unităţii omenirii este pivotul în jurul căruia se află toate învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh ne-a învăţat că umanitatea, după o lungă şi turbulentă adolescenţă, a ajuns în sfârşit la stadiul de maturitate în care unitatea şi o societate dreaptă pot fi realizate. Pentru acest ţel, Credinţa Bahá'í prescrie legi referitoare la conduita şi moralitatea personală, precum şi legi şi principii sociale care contribuie la realizarea unității omenirii.

Bahá'íi cred că:

 • Scopul vieţii este să-L cunoscă şi să-L proslăvească pe Dumnezeu, să dobândească virtuţi, să promoveze unirea omenirii şi să realizeze o civilizaţie avansată
 • Întreaga omenire a fost creată de Dumnezeu ca o unitate organică şi reprezintă o singură specie
 • Munca depusă în spiritul servirii semenilor este o formă de devoţiune, înseamnă slujirea lui Dumnezeu

Bahá'íi practică:

 • Investigarea independentă a adevărului
 • Rugăciunea şi comuniunea cu Dumnezeu zilnic
 • O viaţă dedicată servirii umanităţii
 • Fraternitate cu adepţii tuturor religiilor
 • Înalte principii morale, inclusiv seriozitatea, castitatea şi cinstea
 • Evitarea materialismului, partizanatului politic, intrigilor, jocurilor de noroc, consumului de alcool și droguri

Principiile sociale includ:

 • Egalitatea dintre femei şi bărbaţi
 • Eliminarea prejudecăţilor
 • Soluții spirituale pentru rezolvarea problemelor economice
 • Înlăturarea extremelor de săracie şi bogăţie
 • Crearea unei comunități de națiuni, o federație mondială
 • Recunoaşterea faptului că toate religiile au o origine comună şi că au acelaşi scop fundamental
 • Armonia dintre ştiinţă şi religie ca două sisteme complementare de cunoaştere şi practică
 • Adoptarea unei limbi auxiliare universală, precum şi a unei scrieri, a unei monezi, şi a unui sistem de unităţi de măsură universale

“Holy words and pure and goodly deeds ascend unto the heaven of celestial glory.”

— Bahá’u’lláh

Concepte spirituale

 • Unitatea religiilor

    Principiul unității religiilor stă în centrul învățăturilor bahá’í. Bahá’u’lláh a afirmat că umanitatea este angajată...

 • Maturitatea omenirii

  De la începutul până la sfârşitul său, orice fiinţă din lumea aceasta trece prin diferite stadii. Fiecare stadiu are...

 • Viaţa sufletului

  Evoluția sau dezvoltarea sufletului și a capacităților sale este scopul fundamental al existenței umane. Această evoluție...

 • Natura umană

  Spre deosebire de majoritatea orientărilor contemporane care presupun că fiinţa umană este din naştere orientată către...

 • Dreptatea

  Dreptatea este o capacitate a sufletului uman. Ea permite fiecăruia dintre noi să vadă lumea prin ochii proprii şi nu prin...

 • Moartea şi viaţa de apoi

  Bahá’u’lláh confirmă existenţa unui suflet raţional separat pentru fiecare om. Ne-a învăţat că viaţa şi moartea sunt părţi...

 • Concepte spirituale

  Principiul unităţii omenirii este pivotul în jurul căruia se află toate învăţăturile lui Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh ne-a...

 • Un singur Dumnezeu

  Învățăturile Bahá'í pun accent deosebit pe unitate –unitatea religiilor, unitatea omenirii, unicitatea lui Dumnezeu....