Bahá'íi cred că religia are un rol crucial în construirea unei lumi pașnice și rezolvarea conflictelor. Încă de la mijlocul anilor 1800 bahá'íi s-au implicat activ în promovarea dialogului interconfesional și bunei înțelegeri.


Învățăturile bahá'í afirmă că toate religiile principale ale lumii sunt etape valide și progresive în evoluția relației omenirii cu Dumnezeu. În acord cu chemarea lui Bahá'u'lláh de  "a ne însoți cu adepții tuturor religiilor într-un spirit de prietenie și tovărășie," bahá'íi sunt implicați în mod activ în numeroase inițiative interconfesionale, la nivel local, național și internațional.

… religion is a radiant light and an impregnable stronghold for the protection and welfare of the peoples of the world… Should the lamp of religion be obscured, chaos and confusion will ensue, and the lights of fairness and justice, of tranquillity and peace cease to shine.

— The Baha'i Writings

The purpose of religion as revealed from the heaven of God’s holy Will is to establish unity and concord amongst the peoples of the world; make it not the cause of dissension and strife.”

— The Baha'i Writings

If this warfare and strife be for the sake of religion, it is evident that it violates the spirit and basis of all religion. All the divine Manifestations have proclaimed the oneness of God and the unity of mankind. They have taught that all men should love and mutually help each other in order that they might progress.

— ‘Abdu’l-Baha, Columbia University, 1912

 • Egalitatea raselor

  Bahá’íi consideră că rasismul este o problemă vitală și provocatoare. Bahá’u’lláh, Profetul-fondator al Credinței Bahá'í,...

 • Relaţii interconfesionale

  Bahá'íi cred că religia are un rol crucial în construirea unei lumi pașnice și rezolvarea conflictelor. Încă de la...

 • Bahá'íi şi Organizaţia Națiunile Unite

  Pacea este posiblă Într-o lume copleșită de conflicte și discordie, nevoia de pace devine tot mai urgentă. Oricât de mari ar fi...

 • Dezvoltare socială şi economică

  Eforturile de promovare a dezvoltării sociale și economice joacă un rol important la nivelurile locale și naționale ale...

 • Mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă

  Natura ca incredintare divina De mai bine de 20 de ani, Comunitatea Bahá'í a lucrat, alături de ceilalți, pentru progresul...

 • Progresul femeii

  Bahá'íi consideră egalitatea dintre sexe și participarea totală a femeilor în toate domeniile drept elemente esențiale...

 • Drepturile omului

  Învățăturile Bahá'í afirmă că există o singură familie umană și că toți oamenii împărtășesc aceleași drepturi universale...

 • Acţiune socială

  Bahá'íi lucrează la clădirea unei comunități și la sprijinirea proceselor ce conduc spre pace în întreaga lume. Ne angajăm...