Bahá’íi din toată lumea sărbătoresc în 22 octombrie 2017 bicentenarul nașterii lui Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá’í. După două sute de ani de la nașterea Lui, Credința lui Bahá’u’lláhs-a răspândit practic în toate țările lumii. În România, Bahá’íi pregătesc diferite evenimente și proiecte artistice și sociale cu această ocazie, dar în mod deosebit năzuiesc să intensifice eforturile lor de zi cu zi de a clădi comunități și a transforma societatea, în timp ce răspândesc Mesajul tămăduitor de unitate mondială adus de Bahá’u’lláh. Inițiativele, proiectele și evenimentele ce vor avea loc în România vor fi anunțate pe acest site.

1 Desktop33

Migrația forțată cheamă credința să intre în acțiune

Traducere în limba română a articolului online: http://news.bahai.org/story/1178

Migratie1Migratie2

MADRID, Spania, 2 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) – Dând dovadă de o solidaritate și o bunăvoință emoționante, circa 300 de reprezentanți ai comunităților religioase și ai organizațiilor societății civile s-au reunit la Madrid pentru o conferință pe un subiect ce ridică îngrijorări adânci – migrația forțată. Evenimentul a avut loc la biserica Iglesia de Jesus din capitala Spaniei în data de 20 iunie 2017, de Ziua Internațională a Refugiaților.

Fotograful Reuters Juan Medina a susținut o prezentare de efect prin care a surprins actualitatea temei refugiaților din Europa, utilizând o colecție proprie de fotografii și filme care au documentat drumul refugiaților în Europa.

„Este important să prezentăm aceste imagini, oricât de șocante ar fi, cu fiecare ocazie care se ivește, de câte ori este necesar,” a spus Dl. Medina. „Unii spun că poți deveni insensibil în fața atâtor imagini ale suferinței și că acestea vor avea din ce în ce mai puțin efect. Eu cred că este important să le spunem povestea și să ne amintim de suferințele celor care au fost forțați să își părăsească țara.”

„Aceste fotografii înfățișează realitatea crudă a ceea ce înseamnă să fii imigrant. Există un contrast izbitor între refugiații epuizați care sunt aduși la mal și care se luptă să rămână în viață și localnicii care se plimbă pe plajă.”

În 2015, guvernul spaniol s-a angajat în fața Uniunii Europene să primească peste 17.000 de refugiați. Până la această dată au sosit 1.200, declanșând o dezbatere în creștere în țară.

În ultimii ani, comunitatea Bahá’í din Spania a recunoscut necesitatea unui dialog mai substanțial și mai profund pe tema migrației și a implicațiilor pe care le are o mai bună înțelegere a subiectului. Eforturile comunității Bahá’í au izvorât din convingerea că religia joacă un rol critic în a cultiva un simț comun al omenirii, precum și în a mobiliza comunitățile să contribuie la armonia socială și la pace.

Împreună cu alte organizații ale societății civile sau organizații confesionale, comunitatea Bahá’í din Spania a participat la organizarea conferinței, unde diverși participanți și-au împărtășit experiențele și și-au reînnoit angajamentul de a acționa în direcția primirii și sprijinirii refugiaților. Evenimentul a constituit și o tribună de la care participanții au căutat să se adreseze conștiinței semenilor lor și să aprindă lumina compasiunii în sânul societății spaniole.

Migratie3

„Scopul acestui eveniment este să sublinieze rolul important jucat de comunitățile religioase în primirea și integrarea refugiaților în propriile lor comunități, precum și să fie un loc de exprimare a diverselor experiențe și cunoștințe acumulate prin contribuțiile acestor comunități la binele societății,” a spus Leila Sant Massarat, care a prezidat lucrările conferinței și a reprezentat comunitatea Bahá’í din Spania.

„Indiferent de limba pe care o vorbim, de culoarea pielii și de locul nașterii, suntem cu toții ființe umane și împărtășim aceeași identitate primară.”

Conferința a evidențiat eforturile diferitelor grupări confesionale din Spania de a juca un rol constructiv în viața numărului crescând de refugiați care sosesc în țară. Reprezentantul comunității Sant’Egidio, o organizație creștină, a descris inițiativa luată de comunitatea sa pentru a încuraja generozitatea și înțelegerea citind numele tuturor refugiaților nou-veniți. „Uneori putem uita că refugiații au și ei o identitate și un nume,” a spus el.

Directorul pentru Afaceri Publice al comunității Bahá’í din Spania, Sergio Garcia, a menționat și alte contribuții ale diverselor grupuri confesionale în sprijinul refugiaților, dând ca exemplu inițiativa comunității musulmane de a asigura pregătirea și distribuirea hranei pentru familiile care au nevoie de aceasta, precum și experiența unui grup iudaic care susține tinerii dintr-o tabără de refugiați.

„Între participanți s-a creat un real spirit de solidaritate,” a spus Dr. Garcia. „A fost uimitor cât de armonios s-au consultat și au funcționat aceste grupuri atât de diverse.”

În spiritul de unitate care a caracterizat întrunirea, conferința s-a încheiat cu o masă servită tuturor la asfințit, cu ocazia Ramadanului.

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați:
http://news.bahai.org/

Depășirea diferențelor și prețuirea diversității

NEW DELHI, 12 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) — Shiv Visvanathan a vizitat statul indian Gujarat în anul 2002. La acea vreme se înregistrase o erupție de răscoale populare violente și peste o mie de persoane își pierduseră viața.

Acea tragedie a fost un trist prilej de aducere aminte a faptului că diversitatea, care ar trebui privită ca o puternică resursă pentru comunitate, este mult prea adesea o sursă de conflict. Totuși, potrivit Dr. Visvanathan, un intelectual indian proeminent și un cercetător în domeniul științelor sociale, nu putem miza doar pe rațiunea umană pentru a depăși tensiunile ce dau naștere violenței. Avem nevoie de o concepție mai largă asupra cunoașterii – una care se bazează nu doar pe cercetare și adevăruri științifice, ci și pe sistemele de cunoaștere care abordează dimensiunile spirituală și mistică ale vieții.

„Este o ironie a sorții,” a spus Dr. Visvanathan, reflectând la episodul tragic din Gujarat. „Deși oamenii au văzut în religie cauza problemei, eu am descoperit că religia v-a transmis puterea de a vă vindeca.”

Dr. Visvanathan a fost vorbitorul principal la simpozionul „Prețuirea diversității – Rolul religiei în clădirea unei societăți favorabile incluziunii”, organizat de comunitatea bahá’í din India pe 29 iunie. Desfășurat în incinta Casei de Adorație Bahá’í din New Delhi, evenimentul a reunit universitari indieni de frunte și reprezentanți ai ONG-urilor pentru a dezbate relația dintre religie și diversitate și pentru a explora noi modalități de conceptualizare a acestora.newdelhi

Pretutindeni în lume, legăturile ce întrețin coeziunea diferitelor grupuri se dovedesc adesea prea superficiale pentru a rezista forțelor distrugătoare cu care se confruntă în prezent aceste grupuri – adâncirea nedreptăților, o falie tot mai profundă între bogați și săraci, ascensiunea fundamentalismului religios și a violenței sectare, migrația de la rural la urban, crizele de mediu și altele. Diversitatea, care este o resursă neprețuită în îmbogățirea societății, este exploatată pentru a ațâța grupurile unul împotriva altuia și a promova agende politice și economice.

În 1994, Dr. Visvanathan era observator la Comisia pentru Adevăr și Reconciliere din Africa de Sud, după abolirea apartheid-ului. El a văzut cu ochii săi că iertarea a devenit posibilă datorită unei profunde filosofii spirituale sud-africane numite Ubuntu, care pune accent pe interconectarea înnăscută a omenirii.

„Nu ai fi putut crea unitate fără această conștiință religioasă,” a spus el. Lucrul pe care a ajuns să îl aprecieze la acea abordare a fost că diversitatea era înțeleasă ca fiind esențială în crearea unui real sentiment de deplinătate.

Pentru comunitatea bahá’í din India este un moment deosebit de oportun să deschidă un spațiu pentru gânditori și practicanți preocupați de armonie socială, unde aceștia să aducă laolaltă cunoștințele lor și să examineze căi de a merge înainte. Toți cei prezenți au împărtășit convingerea generală că religia poate juca un rol neprețuit în a-i ajuta pe oameni să aprecieze diversitatea, să depășească prejudecățile și ura și să depună eforturi în direcția păcii.

newdelhi2newdelhi1

În cuvântul de deschidere, Arash Fazli, cercetător principal la Institutul de Studii despre Prosperitate Globală din India, a confirmat fenomenul de deturnare a religiei pentru a se crea prejudecăți și imitație oarbă, atât în trecut, cât și în prezent. „Practicile religioase care cultivă ura și prejudecata sunt distorsiuni și pervertiri ale adevăratului spirit al religiei, care are ca țel să creeze unitate,” a spus Dr. Fazli.

Vindecarea fracturilor profunde care există între diverse populații, a arătat el, necesită o înțelegere dinamică a rolului crucial și unic al religiei în clădirea unității, în special într-un moment când numeroase societăți sunt luate cu asalt de forțe ale izolării și intoleranței.

Aceasta ridică o provocare pentru comunitățile religioase, a spus Dr. Fazli. „Pentru ca religia să își realizeze menirea, trebuie să îndeplinească unele condiții: să insufle o profundă conștiință a unității omenirii, să fie în armonie cu știința și rațiunea și să se distingă de superstiție și imitație oarbă, să promoveze căutarea independentă a adevărului și să recunoască unitatea tuturor religiilor.”

Pentru a citi articolul online, a vedea fotografiile și a accesa link-urile: http://news.bahai.org/story/1179

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați: http://news.bahai.org/

Val de arestări de rău augur în Yemen trage un semnal de alarmă

 

21 aprilie 2017

Comunitatea Internațională Bahá’í, NEW YORK – Cel puțin 25 de Bahá’í au fost vizați de ordine de arestare emise de către anumite autorități din Sana’a. Acestea hărțuiesc Bahá’íi din Yemen, făcând asupra lor presiuni pentru ai determina să se dezică de credința lor.

Printre acuzațiile nefondate și lipsite de sens aduse la adresa Bahá’ílor se numără faptul că au arătat generozitate și au dat dovadă de verticalitate morală pentru a atrage oamenii la Credința lor. Aceste acuzații seamănă izbitor cu cele cu care se confruntă Bahá’íi în Iran. De fapt, potrivit unor rapoarte, în spatele incidentelor petrecute în Yemen sar afla influența autorităților iraniene.Yemen arrests

Evenimentele recente reprezintă ultimele exemple îngrijorătoare dintro serie de atacuri la adresa Comunității Bahá’í yemenite. Acestea includ arestarea, în 2013, și procesul pe rol al D-lui Hamed bin Haydara, precum și arestarea în masă, în 2016, a peste 60 de participanți la o adunare educativă, dintre care jumătate erau Bahá’í. D-l Kaiwan Qaderi, care se număra printre cei arestați, se află în închisoare de peste opt luni. De asemenea, cu numai câteva săptămâni în urmă, un Bahá’í angajat al Crucii Roșii a fost arestat, la 5 aprilie, în Sana’a numai din cauza credinței sale.

„Facem un apel la comunitatea internațională să denunțe întrun glas aceste acțiuni alarmante și de rău augur întreprinse de autorități specifice din Yemen, printre care se numără Securitatea Națională și Procuratura, și cerem ca aceste autorități să pună capăt valului recent de arestări și să elibereze din închisoare toți Bahá’íi, care se află în grav pericol,” a spus Bani Dugal, reprezentanta principală a Comunității Internaționale Bahá’í pe lângă ONU.

Apelul energic al domniei sale a continuat: „Să nu rămânem simpli spectatori și să nu permitem ca acest caz de tiranie și nedreptate împotriva unei comunități religioase să ia amploare.”

În perioada imediat premergătoare arestării lor, luni, 17 aprilie, zeci de Bahá’í au primit apeluri telefonice între orele 22:30 și miezul nopții, fiind informați să se prezinte la tribunal în dimineața următoare. Conștienți de persecuțiile recente ale autorităților împotriva Bahá’ílor și ținând cont de faptul că nu lea fost prezentată nicio hotărâre judecătorească oficială, Bahá’íi au convenit să trimită mai mulți avocați în locul lor.

Totuși, unul dintre Bahá’íi vizați, D-l Badi’u’llah Sana’i, un reputat inginer civil din Yemen, a urmat sfatul care ia fost dat la locul de muncă și sa prezentat la tribunal pe 18 aprilie. El a fost imediat arestat, ceea ce a confirmat suspiciunea că cererea adresată Bahá’ílor să se prezinte la tribunal fusese o stratagemă care să ducă la reținerea lor.

Pe 19 aprilie, încă doi Bahá’í, dintre care unul este D-l Walid Ayyash, membru al unui important trib yemenit, au fost arestați de către autorități în timp ce se deplasau cu mașina din orașul Ibb către Hudaydah. Locul unde se află cei doi nu este deocamdată cunoscut, iar siguranța lor este subiect de îngrijorare crescândă.

Numeroase familii Bahá’í din Sana’a au fost nevoite să își părăsească locuința pentru a evita reținerea abuzivă. Printre acestea se numără soția D-lui Haydara, care luptă pentru eliberarea soțului său de peste trei ani, în timp ce are grijă de cele trei fiice ale lor. În prezent, D-na Haydara se află ea însăși pe lista celor ce urmează să fie arestați.

În ultimii ani, pe fondul conflictului civil turbulent din Yemen, membrii comunității Bahá’í din această țară au refuzat să coalizeze cu vreuna dintre taberele implicate, străduinduse, în schimb, să fie de folos tuturor oamenilor și concentrânduși atenția asupra tinerei generații dornice să își dedice energiile regenerării societății.

Yemen arrests1

Numeroși lideri yemeniți a diverse facțiuni șiau exprimat deja sprijinul pentru comunitatea Bahá’í. Chiar și în sânul autorităților houthi din Sana’a, în a căror jurisdicție se petrec aceste persecuții, există figuricheie, inclusiv un ministru, care șiau arătat nemulțumirea față de persecutarea continuă a Bahá’ílor. Unii chiar au condamnat atacurile recente prin intermediul rețelelor sociale.

„Suntem încrezători că vom primi sprijinul multor altor persoane imparțiale din Yemen, indiferent de gruparea sau clasa socială din care fac parte, care sunt de acord că trebuie să i se permită comunității Bahá’í să trăiască alături de restul populației și să contribuie la bunăstarea societății, în special întro perioadă atât de grea pentru țară,” a mai spus d-na Dugal.

http://news.bahai.org/story/1163/