HOME  //  Cărţi bahá'í  //  Stiri  //  Regândirea religiei în Germania

 

Bahá’íi din toată lumea sărbătoresc în 22 octombrie 2017 bicentenarul nașterii lui Bahá’u’lláh, Fondatorul Credinței Bahá’í. După două sute de ani de la nașterea Lui, Credința lui Bahá’u’lláhs-a răspândit practic în toate țările lumii. În România, Bahá’íi pregătesc diferite evenimente și proiecte artistice și sociale cu această ocazie, dar în mod deosebit năzuiesc să intensifice eforturile lor de zi cu zi de a clădi comunități și a transforma societatea, în timp ce răspândesc Mesajul tămăduitor de unitate mondială adus de Bahá’u’lláh. Inițiativele, proiectele și evenimentele ce vor avea loc în România vor fi anunțate pe acest site.

1 Desktop33

Migrația forțată cheamă credința să intre în acțiune

Traducere în limba română a articolului online: http://news.bahai.org/story/1178

Migratie1Migratie2

MADRID, Spania, 2 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) – Dând dovadă de o solidaritate și o bunăvoință emoționante, circa 300 de reprezentanți ai comunităților religioase și ai organizațiilor societății civile s-au reunit la Madrid pentru o conferință pe un subiect ce ridică îngrijorări adânci – migrația forțată. Evenimentul a avut loc la biserica Iglesia de Jesus din capitala Spaniei în data de 20 iunie 2017, de Ziua Internațională a Refugiaților.

Fotograful Reuters Juan Medina a susținut o prezentare de efect prin care a surprins actualitatea temei refugiaților din Europa, utilizând o colecție proprie de fotografii și filme care au documentat drumul refugiaților în Europa.

„Este important să prezentăm aceste imagini, oricât de șocante ar fi, cu fiecare ocazie care se ivește, de câte ori este necesar,” a spus Dl. Medina. „Unii spun că poți deveni insensibil în fața atâtor imagini ale suferinței și că acestea vor avea din ce în ce mai puțin efect. Eu cred că este important să le spunem povestea și să ne amintim de suferințele celor care au fost forțați să își părăsească țara.”

„Aceste fotografii înfățișează realitatea crudă a ceea ce înseamnă să fii imigrant. Există un contrast izbitor între refugiații epuizați care sunt aduși la mal și care se luptă să rămână în viață și localnicii care se plimbă pe plajă.”

În 2015, guvernul spaniol s-a angajat în fața Uniunii Europene să primească peste 17.000 de refugiați. Până la această dată au sosit 1.200, declanșând o dezbatere în creștere în țară.

În ultimii ani, comunitatea Bahá’í din Spania a recunoscut necesitatea unui dialog mai substanțial și mai profund pe tema migrației și a implicațiilor pe care le are o mai bună înțelegere a subiectului. Eforturile comunității Bahá’í au izvorât din convingerea că religia joacă un rol critic în a cultiva un simț comun al omenirii, precum și în a mobiliza comunitățile să contribuie la armonia socială și la pace.

Împreună cu alte organizații ale societății civile sau organizații confesionale, comunitatea Bahá’í din Spania a participat la organizarea conferinței, unde diverși participanți și-au împărtășit experiențele și și-au reînnoit angajamentul de a acționa în direcția primirii și sprijinirii refugiaților. Evenimentul a constituit și o tribună de la care participanții au căutat să se adreseze conștiinței semenilor lor și să aprindă lumina compasiunii în sânul societății spaniole.

Migratie3

„Scopul acestui eveniment este să sublinieze rolul important jucat de comunitățile religioase în primirea și integrarea refugiaților în propriile lor comunități, precum și să fie un loc de exprimare a diverselor experiențe și cunoștințe acumulate prin contribuțiile acestor comunități la binele societății,” a spus Leila Sant Massarat, care a prezidat lucrările conferinței și a reprezentat comunitatea Bahá’í din Spania.

„Indiferent de limba pe care o vorbim, de culoarea pielii și de locul nașterii, suntem cu toții ființe umane și împărtășim aceeași identitate primară.”

Conferința a evidențiat eforturile diferitelor grupări confesionale din Spania de a juca un rol constructiv în viața numărului crescând de refugiați care sosesc în țară. Reprezentantul comunității Sant’Egidio, o organizație creștină, a descris inițiativa luată de comunitatea sa pentru a încuraja generozitatea și înțelegerea citind numele tuturor refugiaților nou-veniți. „Uneori putem uita că refugiații au și ei o identitate și un nume,” a spus el.

Directorul pentru Afaceri Publice al comunității Bahá’í din Spania, Sergio Garcia, a menționat și alte contribuții ale diverselor grupuri confesionale în sprijinul refugiaților, dând ca exemplu inițiativa comunității musulmane de a asigura pregătirea și distribuirea hranei pentru familiile care au nevoie de aceasta, precum și experiența unui grup iudaic care susține tinerii dintr-o tabără de refugiați.

„Între participanți s-a creat un real spirit de solidaritate,” a spus Dr. Garcia. „A fost uimitor cât de armonios s-au consultat și au funcționat aceste grupuri atât de diverse.”

În spiritul de unitate care a caracterizat întrunirea, conferința s-a încheiat cu o masă servită tuturor la asfințit, cu ocazia Ramadanului.

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați:
http://news.bahai.org/

Depășirea diferențelor și prețuirea diversității

NEW DELHI, 12 iulie 2017 (Serviciul Mondial de Știri Bahá’í) — Shiv Visvanathan a vizitat statul indian Gujarat în anul 2002. La acea vreme se înregistrase o erupție de răscoale populare violente și peste o mie de persoane își pierduseră viața.

Acea tragedie a fost un trist prilej de aducere aminte a faptului că diversitatea, care ar trebui privită ca o puternică resursă pentru comunitate, este mult prea adesea o sursă de conflict. Totuși, potrivit Dr. Visvanathan, un intelectual indian proeminent și un cercetător în domeniul științelor sociale, nu putem miza doar pe rațiunea umană pentru a depăși tensiunile ce dau naștere violenței. Avem nevoie de o concepție mai largă asupra cunoașterii – una care se bazează nu doar pe cercetare și adevăruri științifice, ci și pe sistemele de cunoaștere care abordează dimensiunile spirituală și mistică ale vieții.

„Este o ironie a sorții,” a spus Dr. Visvanathan, reflectând la episodul tragic din Gujarat. „Deși oamenii au văzut în religie cauza problemei, eu am descoperit că religia v-a transmis puterea de a vă vindeca.”

Dr. Visvanathan a fost vorbitorul principal la simpozionul „Prețuirea diversității – Rolul religiei în clădirea unei societăți favorabile incluziunii”, organizat de comunitatea bahá’í din India pe 29 iunie. Desfășurat în incinta Casei de Adorație Bahá’í din New Delhi, evenimentul a reunit universitari indieni de frunte și reprezentanți ai ONG-urilor pentru a dezbate relația dintre religie și diversitate și pentru a explora noi modalități de conceptualizare a acestora.newdelhi

Pretutindeni în lume, legăturile ce întrețin coeziunea diferitelor grupuri se dovedesc adesea prea superficiale pentru a rezista forțelor distrugătoare cu care se confruntă în prezent aceste grupuri – adâncirea nedreptăților, o falie tot mai profundă între bogați și săraci, ascensiunea fundamentalismului religios și a violenței sectare, migrația de la rural la urban, crizele de mediu și altele. Diversitatea, care este o resursă neprețuită în îmbogățirea societății, este exploatată pentru a ațâța grupurile unul împotriva altuia și a promova agende politice și economice.

În 1994, Dr. Visvanathan era observator la Comisia pentru Adevăr și Reconciliere din Africa de Sud, după abolirea apartheid-ului. El a văzut cu ochii săi că iertarea a devenit posibilă datorită unei profunde filosofii spirituale sud-africane numite Ubuntu, care pune accent pe interconectarea înnăscută a omenirii.

„Nu ai fi putut crea unitate fără această conștiință religioasă,” a spus el. Lucrul pe care a ajuns să îl aprecieze la acea abordare a fost că diversitatea era înțeleasă ca fiind esențială în crearea unui real sentiment de deplinătate.

Pentru comunitatea bahá’í din India este un moment deosebit de oportun să deschidă un spațiu pentru gânditori și practicanți preocupați de armonie socială, unde aceștia să aducă laolaltă cunoștințele lor și să examineze căi de a merge înainte. Toți cei prezenți au împărtășit convingerea generală că religia poate juca un rol neprețuit în a-i ajuta pe oameni să aprecieze diversitatea, să depășească prejudecățile și ura și să depună eforturi în direcția păcii.

newdelhi2newdelhi1

În cuvântul de deschidere, Arash Fazli, cercetător principal la Institutul de Studii despre Prosperitate Globală din India, a confirmat fenomenul de deturnare a religiei pentru a se crea prejudecăți și imitație oarbă, atât în trecut, cât și în prezent. „Practicile religioase care cultivă ura și prejudecata sunt distorsiuni și pervertiri ale adevăratului spirit al religiei, care are ca țel să creeze unitate,” a spus Dr. Fazli.

Vindecarea fracturilor profunde care există între diverse populații, a arătat el, necesită o înțelegere dinamică a rolului crucial și unic al religiei în clădirea unității, în special într-un moment când numeroase societăți sunt luate cu asalt de forțe ale izolării și intoleranței.

Aceasta ridică o provocare pentru comunitățile religioase, a spus Dr. Fazli. „Pentru ca religia să își realizeze menirea, trebuie să îndeplinească unele condiții: să insufle o profundă conștiință a unității omenirii, să fie în armonie cu știința și rațiunea și să se distingă de superstiție și imitație oarbă, să promoveze căutarea independentă a adevărului și să recunoască unitatea tuturor religiilor.”

Pentru a citi articolul online, a vedea fotografiile și a accesa link-urile: http://news.bahai.org/story/1179

Pentru pagina de start a Serviciului Mondial de Știri Bahá’í, accesați: http://news.bahai.org/

Regândirea religiei în Germania

13 aprilie 2017, BERLIN

Religia_in_GermaniaÎn contextul accelerării mișcării refugiaților din Orientul Mijlociu și Africa de Nord din ultimii ani, societatea germană se confruntă cu un peisaj cultural și religios în schimbare. Aceste prefaceri încurajează o reflecție profundă din partea societății asupra unor aspecte fundamentale.

„Liderii de opinie din Germania ridică întrebări fundamentale, în special legate de religie și de exprimarea acesteia în viața publică,” explică Saba Detweiler, reprezentantă a comunității Bahá’í din Germania.

Aceste întrebări nu sunt limitate la spațiul german. Și în alte locuri din Europa, o supoziție adânc înrădăcinată potrivit căreia religia va dispărea treptat din sfera publică, devenind strict o chestiune privată, este acum pe cale să fie inversată. „Oamenii realizează că religia este o componentă esențială din viața colectivă a umanității. Și nu va dispărea. De aceea, este important să înțelegem mai bine natura și contribuția religiei și să avem un dialog deschis despre exprimarea pozitivă a acesteia în societate,” explică D-na Detweiler.

Totuși, comunitatea Bahá’í a descoperit că spațiile tradiționale pentru discuțiile despre religie – în special forumurile interconfesionale – sunt arareori orientate către explorarea întrebărilor care iau naștere în Europa și în alte locuri. „Se pare că această conversație trebuie să se mute mai presus de dialogul interconfesional și de aspectele teologice și ritualice, pentru a facilita un discurs mai bogat despre contribuția religiei la bunăstarea societății și la binele comun,” arată D-na Detweiler.

Religia in Germania 2

Una dintre întrebările mai problematice este dacă religia poate fi văzută drept mai mult decât o serie de grupări de secte și confesiuni diferite care sunt în conflict unele cu altele. „Acesta este lucrul pe care suntem interesați să-l explorăm – ideea că religia poate fi văzută ca o forță de coeziune în societate și ca un sistem de cunoștințe care, împreună cu știința, a propulsat progresul civilizației,” a continuat Domnia Sa.

După cum explică Ingo Hofmann, Directorul Biroului Bahá’í de Relații Externe din Germania, parte din motivul pentru care societatea germană se confruntă în prezent cu întrebări legate de religie este acela că numeroși germani observă cum religia este practicată în feluri care le sunt străine. Aceasta i-a făcut mai conștienți de propriile lor norme și credințe religioase chiar și pe cei care nu se asociază în mod normal cu o religie organizată.

În mod natural, acest proces a stimulat curiozitatea și eforturile de a ajunge la înțelegere reciprocă, dar a alimentat și teama și xenofobia. Pe măsură ce dezbaterile naționale pe tema migrației și a religiei au luat avânt în ultimii ani, comunitatea Bahá’í din Germania a început să deprindă cum să colaboreze cu concetățenii săi și cu diverse organizații pentru a iniția un dialog constructiv pe temele de actualitate ce țin de schimbările ce se produc în țară.

Încercând să aibă o contribuție semnificativă, comunitatea Bahá’í a organizat, în ultimul an, o serie de forumuri pe tema rolului religiei în sfera publică. Acestea au culminat cu o conferință ținută pe 24 martie intitulată „Reflecții asupra pluralismului religios”, la care au participat cca. 60 de persoane din partea guvernului, a societății civile, a mass-media și a grupurilor confesionale.

Religia in Germania 4

Conferința a fost sponsorizată de Aydan Ozoguz, ministrul federal al Imigrației, Refugiaților și Integrării, iar gazdele sale au fost comunitatea Bahá’í din Germania și Fundația Anne Frank, o organizație care urmărește educația pe teme de drepturile omului și cultivarea dialogului între grupuri din diverse medii.

În deschiderea conferinței, D-na Ozoguz a vorbit despre aspirația comună a tuturor religiilor către pace și armonie. „Religia ne modelează încrederea în semenii noștri și în posibilitatea de a stabili coeziunea socială,” a spus Domnia Sa.

Ministrul a subliniat reacția marcată de sprijin și compasiune a multor germani față de fluxul de refugiați din vara anului 2015 ca un exemplu a felului în care credința poate poate sta la baza acțiunii și a serviciului în favoarea altora. „Devotamentul nostru față de bunăstarea semenilor noștri este esențial în construirea solidarității și a unui spirit comunitar solid.”

D-na Ozoguz a inclus în prezentarea sa și un pasaj din Bahá'u'lláh drept exemplu de apel din partea religiei către omenire pentru a se ridica la idealuri înalte: „Conviețuiți cu toate credințele în pace și înțelegere, pentru ca să poată respira de la voi dulcele miros al lui Dumnezeu. Păziți-vă ca, printre oameni, să nu fiți copleșiți de flacăra neștiinței nesăbuite.”

Adresându-se participanților în numele comunității Bahá’í din Germania, Saba Detweiler a afirmat că „în centrul fiecărei religii se află menirea de a-i uni pe oameni în spiritul păcii. Aceasta o fațetă a adevăratei religii.”

Relațiile sociale dintre diverse grupuri și chiar dintre oameni apropiați sunt de multe ori prea superficiale, a explicat Domnia Sa. Este nevoie de o reconceptualizare radicală a relațiilor interumane, prin care oamenii să se vadă drept făcând parte în mod fundamental dintr-o singură familie umană și să se privească unii pe alții cu respect, compasiune și înțelegere.

Tema centrală a conferinței a fost aceea că, deoarece religia joacă un rol capital în viețile majorității membrilor rasei umane, locul acesteia în societate trebuie examinat în profunzime și înțeles mai bine. Însă acest mesaj nu a fost doar un apel ca religia să fie privită ca o forță constructivă în societate, ci a oferit și o provocare: dacă este ca religia să contribuie la armonia socială și la crearea de legături mai strânse de prietenie între oameni, conducerile religioase și comunitățile religioase trebuie să reflecteze profund la acele aspecte de credință și practică ce pot diviza și alimenta prejudecățile. În același timp, dacă rolul religiei este să devină o forță tot mai pozitivă pentru armonia în societate, instituțiile sociale trebuie să își redefinească relațiile cu religia și să se debaraseze de multe dintre prejudecățile dăunătoare care nu îi permit religiei deloc sau aproape deloc să joace un rol în sfera publică.

De-a lungul zilei au fost dezbătute și alte teme importante. De exemplu, Daniel Bax, redactor la cotidianul german Die Tageszeitung, a vorbit despre importanța dialogului în a risipi ciocnirile percepute dintre identități și credințe.

„Nimeni nu va contesta faptul că religia are o influență asupra culturii,” a declarat Domnia Sa. „Însă, în ziua de azi, această noțiune de influență este utilizată incorect. Cultura a fost conceptualizată în mod abuziv drept ceva static și limitat la câteva caracteristici.”

D-l Bax a contestat această perspectivă asupra culturii și relația acesteia cu identitatea. Potrivit Domniei Sale, oamenii au numeroase dimensiuni diferite în identitatea lor.

„Aceste ciocniri percepute între diferite opinii, culturi etc. trebuie descâlcite prin dialog, pentru ca noi să ajungem cu toții să înțelegem cum putem trăi împreună în armonie, în toată diversitatea noastră. Oamenii nu sunt definiți doar de credințele lor religioase, ci și de multe alte caracteristici, calități și talente care pot contribui la binele comun. Conceptul de «celălalt» trebuie readus în discuție. Nu se poate ca o persoană să devină un «celălalt» doar pentru că are o altă credință religioasă.”

Religia in Germania 5

O asemenea mentalitate, a explicat Domnia Sa, poate duce la concepția că „ceilalți” sunt „inamici”.

Prof. univ. Heiner Bielefeldt, fost Raportor Special al ONU pe probleme de libertate a religiei sau credinței și profesor la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg, a luat și el cuvântul la conferință.

„Avem nevoie de spații în care să ne amintim constant de libertatea religiei și credinței și să ne dezvoltăm în continuare înțelegerea acestora. Lucrul acesta nu se face împărțind mai întâi lumea în grupuri și încercând apoi să construim punți între aceste grupuri, ci creând structuri deschise unde, chiar dacă apar diferențe, ele pot, datorită unei teme de interes comun, să fie depășite sau să îmbogățească discuția sau cel puțin să fie soluționate.

Reflectând la eveniment, D-na Detweiler a făcut următorul comentariu:

„Prin această conferință am sperat să deschidem un spațiu unde actorii sociali din mediul academic, mass-media, societatea civilă și comunitățile religioase să se poată angaja în explorarea rolului religiei în sfera publică și a relației sale cu armonia și progresul social într-o societate diversă.” Domina Sa a explicat că această conferință a marcat un pas înainte într-un dialog în plină desfășurare care va trebui să prindă tot mai mult avânt în lunile și anii care vin.

Privind spre viitor, comunitatea Bahá’í din Germania și Fundația Anne Frank intenționează să continue colaborarea în vederea promovării acestui important dialog în societate.